Jak przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy?

Polityka prywatności

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych określonych w art.221§1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych:  imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem.
 • W przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż te wymienione powyżej, będą one przetwarzane na podstawie zgody. Zgodę rozumieć będziemy, jako dobrowolne działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będziemy przetwarzać dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres do 12 miesięcy do chwili wycofania zgody w zależności, co nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie zostaną wskazane dane osobowe szczególnych kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. zostanie opisany stan zdrowia psychicznego, fizycznego) wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – naszego prawnie uzasadnionego interesu, w przypadku, gdy kontakt z Panią/Panem nastąpił z naszej strony, zaś Pani/Pana dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych (np. za pośrednictwem portali internetowych poświęconych pracy i karierze zawodowej na których posiada Pani/Pan konto). Dane osobowe mogą być przetwarzane na tej samej podstawie w przypadku dochodzenia uzasadnionych roszczeń.
 1. Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

Dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych, w tym aplikacji wspomagających procesy rekrutacji). W przypadku otrzymania Pani/Pana CV od podmiotów świadczących usługi rekrutacji, możemy przekazywać tym podmiotom informacje zwrotne dotyczące przebiegu procesu rekrutacji.

 1. Jak długo dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak 12 miesięcy w zależności co nastąpi wcześniej.

 1. Jakie przysługują mi prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługiwać będą następujące uprawnienia na zasadach określonych w RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii) – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania, zaktualizowania danych – art. 16 RODO
 • Prawdo do usunięcia danych – bycia zapomnianą/zapomnianym – art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO
 • Prawdo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych Administratora) – art. 20 RODO
 • Prawdo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO
 • Prawo do wycofania zgody – art. 7 ust. 3 RODO; informujmy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem
 • Prawo złożenia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – art. 77 RODO
 1. Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie art.221§1  kodeksu pracy jest wymagane, w przypadku ich niepodania, nie będziemy  mieć możliwości podjęcia współpracy.

Dlaczego warto wybrać Alstor

Doświadczenie i kompetencje Alstor

Doświadczenie i kompetencje

Alstor ma ponad 30-letnią historię, jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku IT firm. Nasz zespół to zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak również ludzie młodzi, którzy wnoszą do naszych działań entuzjazm i nowe spojrzenie na rzeczywistość biznesową. W 2019 roku po raz kolejny udało nam się wejść do grona 5 najwyżej ocenianych przez resellerów dystrybutorów typu VAD.

Produkty od renomowanych producentów

Produkty od renomowanych producentów

Gdy bierzemy pod uwagę wprowadzenie do oferty nowych produktów, najważniejszym kryterium wyboru jest jakość. Dlatego w naszym portfolio znajdą Państwo wyłącznie „towary z najwyższej półki” pochodzące od renomowanych dostawców i posiadające wszelkie certyfikaty wymagane na polskim rynku.

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

W zakresie profesjonalnych rozwiązań nasz zespół świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe, na zlecenie Partnera również dla Klientów końcowych. Odbiorcom ze specjalistycznych rynków (takich jak medycyna, monitoring czy poligrafia) nie tylko proponujemy odpowiednie produkty, ale również udostępniamy je do testów, co gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.

Serwis Alstor z certyfikatem ISO

Serwis z certyfikatem ISO

Priorytetowym celem naszej firmy jest spełnianie oczekiwań i wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi, również w zakresie serwisu wyrobów sprzedawanych przez Alstor. Dlatego w 2012 Dział Serwisu firmy Alstor wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.