ZKR – Inteligentne systemy komunikacyjne dla placówek medycznych

ZKR wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby poprawić komunikację między pacjentami i personelem medycznym, zwiększyć efektywność pracy lekarzy i pielęgniarek oraz polepszyć jakość opieki. Rozwiązania tej marki działają w 800 lokalizacjach w 40 różnych krajach, gdzie obsłużyły już 45 milionów pacjentów.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie ZKR?

ZKR wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby poprawić komunikację między pacjentami i personelem medycznym, zwiększyć efektywność pracy lekarzy i pielęgniarek oraz polepszyć jakość opieki.

Serie ZKR Infinity, Comfort i Versatile to systemy IP z okablowaniem strukturalnym umożliwiające szczegółowe monitorowanie usterek urządzeń. Dla różnych rodzajów awarii stosuje się różne rodzaje powiadomień, np. dla utraty zasilania, utraty połączenia czy poważnej usterki. Ponadto system może automatycznie aktualizować przez sieć oprogramowanie wszystkich komponentów.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie ZKR?

Kontakt ze specjalistą

Kamil Romański

Junior Product Manager

Obrazowanie specjalistyczne, Medycyna

+48 785 100 680
Mateusz Martyna

Key Account Manager

Obrazowanie specjalistyczne

Czy potrzebujesz systemu, który…

 • Natychmiast sygnalizuje, kiedy pacjenci potrzebują pomocy?
 • Śledzi, które pielęgniarki odpowiadają na wezwania pacjentów?
 • Śledzi, ile czasu zajmuje pielęgniarkom odpowiedź na wezwanie pacjenta?
 • Śledzi, ile czasu spędzają pielęgniarki w salach pacjentów?
 • Stosuje hierarchię i różne rodzaje wezwań, tak aby pilne przypadki zawsze były traktowane priorytetowo?
 • Pozwala rozmawiać bezpośrednio z pacjentami, by od razu poznać szczegóły zdarzenia?
 • Automatycznie powiadamia personel techniczny o wszelkich błędach i usterkach?
 • W przypadku konkretnych rodzajów zdarzeń powiadamia wyłącznie wybrany personel, zmniejszając zmęczenie alarmami?
 • Kontynuuje pracę nawet, gdy połączenie z serwerem zostanie utracone?
 • Automatycznie przekazuje wezwania z jednej dyżurki pielęgniarek do drugiej w trybie nocnym?
 • Pozwala zmienić konfigurację połączeń między salami i dyżurkami pielęgniarek bez ruszania żadnego kabla?
 • Uniemożliwia niepowołanym osobom uruchamianie fałszywych alarmów dotyczących krytycznych rodzajów wezwań, np. kod niebieski (zatrzymanie akcji serca)?
 • Pozwala zdalnie aktualizować oprogramowanie?
 • Umożliwia integrację z innymi systemami szpitalnymi, aby uzyskać jedno wspólne źródło informacji?
 • Pozwala pacjentom sterować wyposażeniem sali, m.in. oświetleniem, zasłonami, klimatyzacją, telewizją?

ZKR spełnia wszystkie te wymagania.

System IP

Serie ZKR Infinity, Comfort i Versatile to systemy IP z okablowaniem strukturalnym umożliwiające szczegółowe monitorowanie usterek urządzeń. Dla różnych rodzajów awarii stosuje się różne rodzaje powiadomień, np. dla utraty zasilania, utraty połączenia czy poważnej usterki. Ponadto system może automatycznie aktualizować przez sieć oprogramowanie wszystkich komponentów

Oprogramowanie pośredniczące

Integracja oprogramowania polega na łączeniu danych z wielu różnych źródeł, zazwyczaj pod kątem analizy, analityki biznesowej bądź raportowania. ZKR idzie o krok dalej i działa jako oprogramowanie pośredniczące (middleware), czyli pomost między różnymi programami. Możliwa jest integracja z rozwiązaniami takimi, jak:

 • Sprzęt do monitorowania pacjentów
 • System HIS (Hospital Information System)
 • System sygnalizacji pożaru
 • Centrala abonencka (PBX)
 • System zarządzania budynkiem
 • Śledzenie noworodków
 • Systemy nagłośnienia (radiowęzeł)

Nowoczesne terminalne do sal pacjentów

Terminale salowe wyposażone są w ekran dotykowy z intuicyjnym w obsłudze menu oraz wyraźnymi oznaczeniami statusu połączeń i aktywnych wezwań. Menu terminala można skonfigurować w zależności od potrzeb danej placówki.
Korzystając z terminali salowych ZKR, można nawiązywać połączenia z innymi oddziałami szpitala (np. w celu konsultacji), stosować spersonalizowane rodzaje wezwań oraz
obsługiwać różne konfiguracje ściennych przycisków wywoławczych, rączek awaryjnych itp.

Inteligentne przekierowywanie alarmów

System ZKR bez problemu dopasuje się do Twoich wymagań. Elastyczne oprogramowanie odpowiada na potrzeby użytkowników dzięki inteligentnemu przekierowywaniu połączeń.

Wezwania i alarmy powinni odbierać wyłącznie wskazani członkowie personelu medycznego. Ogranicza to zmęczenie lekarzy i pielęgniarek, a także ułatwia zarządzanie najcenniejszym zasobem: czasem.

Skalowalność

System ZKR jest skalowalny i modułowy, dzięki czemu może rozwijać się razem ze szpitalem. Modernizacja placówki nie wymaga więc pozbywania się ani ponownego instalowania posiadanych już komponentów.

Interfejs oparty na przeglądarce

Aby zapewnić ciągłość opieki, oferujemy serwer z pełnym backupem i możliwością wymiany na gorąco (hot swap).
Rozwiązania ZKR działają w oparciu o jeden serwer z przyjaznym w obsłudze interfejsem opartym na przeglądarce, który pozwala monitorować jakiego typu wezwania zgłoszono, kiedy i którzy członkowie personelu na nie odpowiedzieli. ZKR współpracuje również z mobilną aplikacją MCW pozwalającą sprawdzić, kiedy członkowie personelu otrzymali i odczytali wiadomości, kiedy odrzucili połączenia itd.

Architektura VoIP

Wszystkie urządzenia ZKR umożliwiają wykonywanie połączeń głosowych między salą i salą, dyżurką i dyżurką, salą i dyżurką, słuchawką pacjenta i dyżurką, a także między mobilną aplikacją MCW i dowolnym urządzeniem VoIP podłączonym do systemu. Na życzenie placówki wszystkie wykonywane rozmowy mogą być zapisywane na centralnym serwerze ZKR, aby można było je odsłuchać w dowolnym momencie.

Stabilność i kopia zapasowa

Architekturę systemu ZKR zaprojektowano tak, aby była dostępna przez minimum 99,95% czasu. Dzięki w pełni strukturalnemu okablowaniu awaria jednego urządzenia lub kabla nie ma wpływu na pozostałe urządzenia. W przypadku awarii terminala pielęgniarskiego wszystkie połączenia zostaną automatycznie przekierowane do innego
terminala określonego w systemie, aby zapewnić ciągłość pracy.

Lokalny serwer ZKR przechowuje wszystkie dzienniki systemowe i automatycznie tworzy kopie zapasowe. Osoby upoważnione mogą monitorować je z poziomu interfejsu opartego na przeglądarce, otwartego na dowolnym komputerze w sieci. Dzienniki można również wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego lub wydrukować.

Łatwe serwisowanie

ZKR składa się z łatwych do serwisowania modułów. System obsługujący 10 łóżek można z łatwością przeskalować do obsługi 10 tysięcy łóżek, jest to więc wyjątkowo przyszłościowe rozwiązanie.

Wszystkie urządzenia będące częścią systemu automatycznie wykrywają usterki w ciągu 30 sekund. Następnie generują powiadomienia o awarii i wysyłają je do wyznaczonego
personelu technicznego. Dzięki temu kluczowe informacje natychmiast trafiają do odpowiednich osób.

Rejestr i raporty

Interfejs serwera oparty na przeglądarce daje dostęp do ustawień i rejestru zdarzeń z dowolnego miejsca w sieci szpitalnej.

Przeglądarkę otwiera się na komputerze podłączonym do tej samej sieci, co serwer. Następnie należy wpisać adres IP serwera. Po zalogowaniu personel techniczny może definiować pomieszczenia i zespoły, nie przerywając pracy systemu.

Administrator szpitala może filtrować i przeglądać rejestr połączeń zawierający wszystkie potrzebne dane, takie jak rodzaj połączenia, godzina jego wykonania, odpowiedź pielęgniarki oraz czas, który upłynął od wezwania pielęgniarki do jej pojawienia się. Dzięki systemowi opartemu na technologii RFID oraz kartom z identyfikacją BLE można łatwo sprawdzić, które pielęgniarki odpowiadają na najwięcej wezwań i jak spędzają czas. Wszystkie dane wyświetlają się w postaci łatwych do odczytania graficznych raportów, co pomaga szpitalom w zarządzaniu posiadanymi zasobami.

W przypadku aktualizacji oprogramowania lub zmiany konfiguracji w systemie producent zapewnia szpitalowi pomoc dzięki zdalnemu połączeniu z serwerem. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu i pieniędzy na wsparcie serwisowe.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.