Certyfikacja ISO

Serwis i wsparcie techniczne

Polityka Jakości

W 2012 Dział Serwisu firmy Alstor wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016

Priorytetowym celem firmy jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie serwisu wyrobów sprzedawanych przez firmę Alstor

Dążeniem firmy w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych Klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.

Utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych wyrobów i usług oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 13485: 2016 pozwoli kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.

Cele te realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • dostarczanie wyrobów i usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Klientów,
 • ścisłą kontrolę realizacji procesów serwisowych i świadczenia usług na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • optymalizację kosztów procesów serwisowych i świadczenia usług oraz wzrost efektywności ekonomicznej,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych
 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość wyrobów i usług jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
 • ciągłe doskonalenie wyrobów i usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora Zarządzającego oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 13485: 2016

Tak postawioną Politykę Jakości wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.

Adam Zwierzynski
CEO Alstor

Chcemy poznać Twoją opinię odnośnie funkcjonowania naszego serwisu i realizowania reklamacji. W tym celu proszę wypełnić ankietę – zajmie to najwyżej kilka minut.

Przejdź do ankiety

Dlaczego warto wybrać Alstor

Doświadczenie i kompetencje Alstor

Doświadczenie i kompetencje

Alstor ma ponad 30-letnią historię, jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku IT firm. Nasz zespół to zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak również ludzie młodzi, którzy wnoszą do naszych działań entuzjazm i nowe spojrzenie na rzeczywistość biznesową. W 2019 roku po raz kolejny udało nam się wejść do grona 5 najwyżej ocenianych przez resellerów dystrybutorów typu VAD.

Produkty od renomowanych producentów

Produkty od renomowanych producentów

Gdy bierzemy pod uwagę wprowadzenie do oferty nowych produktów, najważniejszym kryterium wyboru jest jakość. Dlatego w naszym portfolio znajdą Państwo wyłącznie „towary z najwyższej półki” pochodzące od renomowanych dostawców i posiadające wszelkie certyfikaty wymagane na polskim rynku.

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

W zakresie profesjonalnych rozwiązań nasz zespół świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe, na zlecenie Partnera również dla Klientów końcowych. Odbiorcom ze specjalistycznych rynków (takich jak medycyna, monitoring czy poligrafia) nie tylko proponujemy odpowiednie produkty, ale również udostępniamy je do testów, co gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.

Serwis Alstor z certyfikatem ISO

Serwis z certyfikatem ISO

Priorytetowym celem naszej firmy jest spełnianie oczekiwań i wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi, również w zakresie serwisu wyrobów sprzedawanych przez Alstor. Dlatego w 2012 Dział Serwisu firmy Alstor wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.