Kalibracja, kontrola jakości i zarządzanie monitorami

Kolory i poziom jasności ekranu ulegają stopniowym zmianom wraz z upływem czasu. Tymczasem lekarze potrzebują monitorów, które posłużą im przez długi czas i umożliwią stałą kontrolę jakości, w razie potrzeby dopasowując ustawienia wyświetlania. EIZO oferuje bogaty zestaw funkcji do stabilizacji i regulacji jasności jak również narzędzi do kontroli pod kątem standardowych wymagań.

Rozwiązania do kontroli jakości monitorów

Rosnącą popularność obrazowania cyfrowego w nowoczesnej medycynie sprawia, że zapewnieni stałych parametrów wyświetlania ma coraz większe znaczenie. Dzięki specjalistycznej  wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w produkcji monitorów, EIZO oferuje rozwiązania do kontroli jakości obrazu spełniające wymogi precyzyjnej diagnostyki , jak również narzędzia do kompleksowego zarządzania urządzeniami, przyczyniając się do poprawy jakości opieki medycznej.

Rozwiązania do kontroli jakości monitorów

Oprogramowanie do kontroli jakości RadiCS z czujnikiem UX2

Zestaw kalibracyjny RadiCS UX2, jest niezbędnym narzędziem do kontroli stacji przed audytem klinicznym pracowni. Przeznaczony jest dla monitorów kolorowych i monochromatycznych EIZO z serii RadiForce.

Oprogramowanie RadiCS oferuje pełną obsługę procesu kontroli jakości monitorów, od kalibracji, po testy zgodności i niezmienności parametrów, jak również zarządzanie kalibrowanymi aktywami czy generowanie raportów z historii kalibracji. W komplecie z czujnikiem UX2, umożliwiającym kalibrację. Dzięki oprogramowaniu RadiCS  możliwe jest przeprowadzenie testów sprawdzających poziom jasności, skalę szarości i jednorodność obrazu pod kątem zgodności z normami AAPM TG18, DIN 6868-157, IEC czy JESRA oraz innymi standardami jakości, a także kalibrację do standardu DICOM. Pozwala dostosować do potrzeb danej instytucji harmonogram przeprowadzania zadań związanych z kontrolą jakości (takich jak testy dzienne czy testy niezmienności).

Oprogramowanie do sieciowego zarządzania kontrolą jakości RadiNET Pro

Oprogramowanie  RadiNET® Pro pozwala na spójne zarządzanie kontrolą jakości monitorów używanych  w systemach PACS, HIS i RIS szpitala. Odciąża to administratorów i fizyków medycznych, obniżając koszty związane z kontrolą jakości i utrzymaniem monitorów w ciągłej pracy. RadiNET®Pro informuje o każdej zmianie ustawień monitorów, wysyłając  natychmiastowe powiadomienie emailem do osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości w szpitalu tak, aby jak najszybciej mogła zareagować. Zarządzanie oprogramowaniem RadiNET® Pro odbywa się przez przeglądarkę WEB z dowolnego miejsca w wewnętrznej sieci szpitalnej. Dzięki niemu można centralnie zarządzać wszystkimi monitorami podłączonymi do komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem RadiCS w danej sieci. Dzięki hierarchizacji użytkowników można przedzielić każdemu odpowiedni zestaw uprawnień. Zadania kontroli jakości takie jak testy akceptacyjne i kalibracja przy użyciu wbudowanego czujnika w monitor można wykonywać zdalnie. Tego typu rozwiązanie pozwala na zdalny audyt, wgląd do historii ustawień monitora lub nawet zmienić ustawienia kilku tysięcy monitorów zarówno medycznych jak i niemedycznych. Generowanie raportów, prognoza konieczności wymiany monitorów, czy kompatybilność z innymi monitorami medycznymi niż serii RadiForce czynią to narzędzie pomocnym i ekonomicznie uzasadnionym w działach kontroli jakości sprzętu medycznego.

RadiNET Pro Web Hosting

RadiNET Pro Web hosting to rozwiązanie serwerowe do sieciowego zarządzania kontrolą jakości. Wiadome jest, że zakup, instalacja i utrzymanie serwera do kontroli jakości monitorów stanowi poważną inwestycję, szczególnie w dużych placówkach medycznych. Firma EIZO zapewnia swoim klientom dostęp do własnego serwera, dającego scentralizowaną kontrolę nad wszystkimi podłączonymi monitorami.

© Alstor sp.j. 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.