Kalibracja, kontrola jakości i zarządzanie monitorami

Kolory i poziom jasności ekranu ulegają stopniowym zmianom wraz z upływem czasu. Tymczasem lekarze potrzebują monitorów, które posłużą im przez długi czas i umożliwią stałą kontrolę jakości, w razie potrzeby dopasowując ustawienia wyświetlania. EIZO oferuje bogaty zestaw funkcji do stabilizacji i regulacji jasności jak również narzędzi do kontroli pod kątem standardowych wymagań.

Rozwiązania do kontroli jakości monitorów

Rosnącą popularność obrazowania cyfrowego w nowoczesnej medycynie sprawia, że zapewnieni stałych parametrów wyświetlania ma coraz większe znaczenie. Dzięki specjalistycznej  wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w produkcji monitorów, EIZO oferuje rozwiązania do kontroli jakości obrazu spełniające wymogi precyzyjnej diagnostyki , jak również narzędzia do kompleksowego zarządzania urządzeniami, przyczyniając się do poprawy jakości opieki medycznej.

Rozwiązania do kontroli jakości monitorów

Oprogramowanie do kontroli jakości RadiCS z czujnikiem UX2

Zestaw kalibracyjny RadiCS UX2, jest niezbędnym narzędziem do kontroli stacji przed audytem klinicznym pracowni. Przeznaczony jest dla monitorów kolorowych i monochromatycznych EIZO z serii RadiForce.

Oprogramowanie RadiCS oferuje pełną obsługę procesu kontroli jakości monitorów, od kalibracji, po testy zgodności i niezmienności parametrów, jak również zarządzanie kalibrowanymi aktywami czy generowanie raportów z historii kalibracji. W komplecie z czujnikiem UX2, umożliwiającym kalibrację. Dzięki oprogramowaniu RadiCS  możliwe jest przeprowadzenie testów sprawdzających poziom jasności, skalę szarości i jednorodność obrazu pod kątem zgodności z normami AAPM TG18, DIN 6868-157, IEC czy JESRA oraz innymi standardami jakości, a także kalibrację do standardu DICOM. Pozwala dostosować do potrzeb danej instytucji harmonogram przeprowadzania zadań związanych z kontrolą jakości (takich jak testy dzienne czy testy niezmienności).

Oprogramowanie do sieciowego zarządzania kontrolą jakości RadiNET Pro

Oprogramowanie  RadiNET® Pro pozwala na spójne zarządzanie kontrolą jakości monitorów używanych  w systemach PACS, HIS i RIS szpitala. Odciąża to administratorów i fizyków medycznych, obniżając koszty związane z kontrolą jakości i utrzymaniem monitorów w ciągłej pracy. RadiNET®Pro informuje o każdej zmianie ustawień monitorów, wysyłając  natychmiastowe powiadomienie emailem do osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości w szpitalu tak, aby jak najszybciej mogła zareagować. Zarządzanie oprogramowaniem RadiNET® Pro odbywa się przez przeglądarkę WEB z dowolnego miejsca w wewnętrznej sieci szpitalnej. Dzięki niemu można centralnie zarządzać wszystkimi monitorami podłączonymi do komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem RadiCS w danej sieci. Dzięki hierarchizacji użytkowników można przedzielić każdemu odpowiedni zestaw uprawnień. Zadania kontroli jakości takie jak testy akceptacyjne i kalibracja przy użyciu wbudowanego czujnika w monitor można wykonywać zdalnie. Tego typu rozwiązanie pozwala na zdalny audyt, wgląd do historii ustawień monitora lub nawet zmienić ustawienia kilku tysięcy monitorów zarówno medycznych jak i niemedycznych. Generowanie raportów, prognoza konieczności wymiany monitorów, czy kompatybilność z innymi monitorami medycznymi niż serii RadiForce czynią to narzędzie pomocnym i ekonomicznie uzasadnionym w działach kontroli jakości sprzętu medycznego.

RadiNET Pro Web Hosting

RadiNET Pro Web hosting to rozwiązanie serwerowe do sieciowego zarządzania kontrolą jakości. Wiadome jest, że zakup, instalacja i utrzymanie serwera do kontroli jakości monitorów stanowi poważną inwestycję, szczególnie w dużych placówkach medycznych. Firma EIZO zapewnia swoim klientom dostęp do własnego serwera, dającego scentralizowaną kontrolę nad wszystkimi podłączonymi monitorami.

Sprawdź ofertę Alstor

Od ponad 30 lat pracujemy na to aby być najlepszym dystrybutorem z wartością dodaną na rynku. Specjalizujemy się w sprzedaży kilku grup produktów, oferujemy nie tylko same rozwiązania, ale i szereg usług, poczynając od wdrożeń, a kończąc na serwisie.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.