Jak przetwarzamy dane osobowe osób, które zakupiły nasze towary za pośrednictwem naszych partnerów

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, w związku z pracami objętymi gwarancją na nasze towary/zgłoszonymi pracami naprawy usterek, weszliśmy w przetwarzanie Państwa danych osobowych, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją na temat ich przetwarzania.

Kim jesteśmy?

ALSTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą: (03-244) w Warszawie przy, ul. Weneckiej 12 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza że decydować będzie o ich celach i sposobach przetwarzania podanych w procesach usuwania usterek, naprawy asortymentu.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Panem Damianem Dziubą wysyłając maila na adres: rodo@alstor.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań związanych z realizacją umowy (w związku z usunięciem wad/usterek asortymentu);
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli archiwizacją dokumentacji, przepisami księgowymi, Kodeksem Cywilnym, itp.;
 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biuro rachunkowe, banki, ubezpieczyciele, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani Pana dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązującego prawa i w jego zakresie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej.

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?</h2h4
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie uzasadnionych roszczeń w toku ewentualnego postępowania.

Jakie przysługują mi prawa?

 • Przejrzystej (zrozumiałej komunikacji) z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w tym szczegółowych informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO;
 •  Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
 • Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO;
 • Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 • Prawa do przenoszenia danych z art. 20 RODO (o ile będziemy mieć technicznie taką możliwość);
 • Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zgodnie z art. 21 RODO;
 • Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych wysyłając maila na adres: rodo@alstor.pl. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień od naszego inspektora ochrony danych, nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam realizację usługi.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy także profilowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze: reklamacje, naprawy. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG, KRS i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. na Pani/Pana stronie www. lub mógł je otrzymać od sprzedawcy, od którego zakupił(a) Pani/Pan nasz asortyment. 

Dlaczego warto wybrać Alstor

Doświadczenie i kompetencje Alstor

Doświadczenie i kompetencje

Alstor ma ponad 30-letnią historię, jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku IT firm. Nasz zespół to zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak również ludzie młodzi, którzy wnoszą do naszych działań entuzjazm i nowe spojrzenie na rzeczywistość biznesową. W 2019 roku po raz kolejny udało nam się wejść do grona 5 najwyżej ocenianych przez resellerów dystrybutorów typu VAD.

Produkty od renomowanych producentów

Produkty od renomowanych producentów

Gdy bierzemy pod uwagę wprowadzenie do oferty nowych produktów, najważniejszym kryterium wyboru jest jakość. Dlatego w naszym portfolio znajdą Państwo wyłącznie „towary z najwyższej półki” pochodzące od renomowanych dostawców i posiadające wszelkie certyfikaty wymagane na polskim rynku.

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

W zakresie profesjonalnych rozwiązań nasz zespół świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe, na zlecenie Partnera również dla Klientów końcowych. Odbiorcom ze specjalistycznych rynków (takich jak medycyna, monitoring czy poligrafia) nie tylko proponujemy odpowiednie produkty, ale również udostępniamy je do testów, co gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.

Serwis Alstor z certyfikatem ISO

Serwis z certyfikatem ISO

Priorytetowym celem naszej firmy jest spełnianie oczekiwań i wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi, również w zakresie serwisu wyrobów sprzedawanych przez Alstor. Dlatego w 2012 Dział Serwisu firmy Alstor wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016.

© Alstor sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.