Zasady przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w webinarium

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym webinarium, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji dotyczącymi zasad przetwarzania Państwa danych.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Kim jesteśmy?

ALSTOR Spółka Jawna  A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą: (03-244) w Warszawie przy, ul. Weneckiej 12 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza że decydować będzie o celach i sposobach przetwarzania podanych w procesach sprzedaży/relacji handlowych

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Panem Damianem Dziubą wysyłając maila na adres: rodo@alstor.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do współpracy
 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli  na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie działań marketingowych  

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

 • podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, firmy konsultingowe w tym ochrony danych, agencje marketingowe, inne. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 31 dni, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń.

Jakie przysługują mi prawa?

Przejrzystej (zrozumiałej komunikacji) z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w tym szczegółowych informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO

 • Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO
 • Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO
 • Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale: nie życzą sobie Państwo ich usunięcia i/lub Administrator nie potrzebuje już tych danych i/lub Państwu są one potrzebne do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podst. z art. 21 RODO, zgodnie z art. 18 RODO
 • Zażądania otrzymania przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu administratorowi danych, czyli realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO (o ile będziemy mieć technicznie taką możliwość)
 • Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zgodnie z art. 21 RODO
 • Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO
 • Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2, jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO
 • Informujemy, że zgodnie z 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych wysyłają maila na adres: rodo@alstor.pl. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień od naszego inspektora ochrony danych, nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi zapisanie na webinarium

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy także profilowania.

Dlaczego warto wybrać Alstor

Doświadczenie i kompetencje Alstor

Doświadczenie i kompetencje

Alstor ma ponad 30-letnią historię, jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku IT firm. Nasz zespół to zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak również ludzie młodzi, którzy wnoszą do naszych działań entuzjazm i nowe spojrzenie na rzeczywistość biznesową. W 2019 roku po raz kolejny udało nam się wejść do grona 5 najwyżej ocenianych przez resellerów dystrybutorów typu VAD.

Produkty od renomowanych producentów

Produkty od renomowanych producentów

Gdy bierzemy pod uwagę wprowadzenie do oferty nowych produktów, najważniejszym kryterium wyboru jest jakość. Dlatego w naszym portfolio znajdą Państwo wyłącznie „towary z najwyższej półki” pochodzące od renomowanych dostawców i posiadające wszelkie certyfikaty wymagane na polskim rynku.

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

Wsparcie na etapie planowania i wdrożenia

W zakresie profesjonalnych rozwiązań nasz zespół świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe, na zlecenie Partnera również dla Klientów końcowych. Odbiorcom ze specjalistycznych rynków (takich jak medycyna, monitoring czy poligrafia) nie tylko proponujemy odpowiednie produkty, ale również udostępniamy je do testów, co gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.

Serwis Alstor z certyfikatem ISO

Serwis z certyfikatem ISO

Priorytetowym celem naszej firmy jest spełnianie oczekiwań i wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości obsługi, również w zakresie serwisu wyrobów sprzedawanych przez Alstor. Dlatego w 2012 Dział Serwisu firmy Alstor wprowadził i stosuje system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016.

© Alstor sp.j. 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.