Oprogramowanie OCR w języku polskim w skanerach Canon

Opublikowano 19 października 2022

Informacja, która ucieszy użytkowników skanerów dokumentowych CANON – od niedawna Canon dołączył do zestawu oprogramowania narzędziowego dodawanego do swoich skanerów dokumentowych aplikację OCR. Capture On Touch v. 5 oferowany jest w polskiej wersji językowej.

Capture On Touch oznacza:

  • Intuicyjne skanowanie  –  prosta obsługa oparta na ikonach, programowane skróty do często wykonywanych zadań lub obsługa za pomocą przycisków na panelu skanera.
  • Skuteczne rozdzielanie partii – skanowane partie dokumentów można dzielić na osobne pliki lub foldery poprzez użycie pustej strony, licznika, funkcji strefowego OCR, kodu rozdzielania lub kodu kreskowego (wymagany opcjonalny moduł).
  • Łatwe w obsłudze pliki indeksów  – w przypadku każdego zeskanowanego dokumentu lub arkusza można wygenerować pliki z dużą ilością danych indeksowych. Można skorzystać z wielu dostępnych pól lub wskazać w dokumencie maks. 10 stref do rozpoznania.
  • Swoboda w określaniu nazw plików  – plikom można automatycznie nadawać niestandardowe nazwy. Nazwa pliku może zawierać identyfikator dokumentu, ciąg znaków, datę lub rozpoznane dane. Ponadto można określić kolejność, w jakiej te elementy występują w nazwie.
  • Swobodna regulacja ustawień – przed naciśnięciem przycisku „Skanuj więcej stron” w celu utworzenia pliku obejmującego mieszane treści, np. obrazy skanowane ze zwykłego papieru i z paszportów, można zmienić ustawienia skanowania.
  • Ułatwiona praca producentów oprogramowania  – aby ułatwić procedurę integracji, niezależny producent oprogramowania może użyć wiersza poleceń w celu dyskretnego zintegrowania poleceń skanowania dostępnych w CaptureOnTouch Pro.

Aby wykorzystać funkcjonalność OCR w programie Capture On Touch dla języka polskiego należy przejść do ustawień plików wyjściowych (Output Settings), a następnie przy typie pliku (File type:) zmieniamy ustawienia dla formatu PDF (Detail Settings…). W kolejnym oknie wystarczy już tylko zaznaczyć opcję „Add OCR information” i wybrać z rozwijanej listy język: „Polish”.

Więcej informacji o skanerach Canon

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.