Regulamin promocji EIZO jest EKO

Promocja EIZO jest EKO trwać będzie w okresie od 20 marca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. W tym czasie każdy klient kupujący monitor EIZO z serii ColorEdge lub FlexScan u autoryzowanego partnera handlowego Alstor, dystrybutora EIZO w Polsce, może zlecić posadzenie w jego imieniu drzewa. Warunkiem jest rejestracja zakupu. Promocja dotyczy również monitorów zakupionych wcześniej – od 1 stycznia 2023 r.

REGULAMIN PROMOCJI

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Organizatorem Promocji „EIZO jest EKO” jest firma Alstor Sp. z o.o. A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000974998,
   zwana dalej ALSTOR, która jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki EIZO na Polskę.
  2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.
 2. Zasady Promocji

  1. Kupując monitor z serii EIZO ColorEdge lub FlexScan u jednego z akredytowanych Partnerów, użytkownik ma możliwość zlecenia Alstor posadzenia drzewa w jego imieniu.
   Lista akredytowanych Partnerów
  2. Koszty posadzenia drzewa w promocji „EIZO jest EKO” pokrywa ALSTOR.
  3. Promocja dotyczy monitorów kupowanych na bieżąco, jak również produktów zakupionych w okresie od 1 stycznia 2023 r.
  4. Za zlecenie uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie promocji „EIZO jest EKO”.
  5. Aby zarejestrować monitor, należy podać model, numer seryjny monitora, punkt zakupu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Drzewa sadzone są w okresie wiosennym i letnim, zgodnie z procesem wegetacji roślin.
  7. Na życzenie kupujący może otrzymać certyfikat, zostanie on wystawiony po posadzeniu drzewa.
  8. Promocja może łączyć się z innymi ofertami, co zostanie zaznaczone w ich regulaminach.
 3. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie informacje na temat Promocji „EIZO jest EKO” uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, wysyłając wiadomość na e-mail Organizatora.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, Warszawa, ul. Wenecka 12.
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp. z o.o., określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.
© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.