Olea Medical – zaawansowana analiza w onkologii

Opublikowano 17 kwietnia 2014

Olea Medical to nowoczesne oprogramowanie do stacji diagnostycznej, pozwalające na diagnostykę nowotworów mózgu, okolic głowy i szyi, piersi, prostaty oraz odbytu. Wykorzystuje ono wszystkie najważniejsze techniki obrazowania MRI, takie jak PWI, DWI, DCE, DTI, DTT, ASL, IVIM, fMRI.

 

Oprogramowanie wyróżnia się szybkością i prostotą oceny badania. Wykresy perfuzji (właściwy oraz referencyjny) tworzone są automatycznie w 1 sekundę po wybraniu obszaru zainteresowania ROI. Specjalne narzędzie zwane „magiczną różdżką” umożliwia oznaczenie ROI po obrysach guza za pomocą jednego kliknięcia myszą.

Ocena rozwoju guza na podstawie kilku badań pacjenta – kolory czerwony, zielony i niebieski oznaczają obszar guza w kolejnych terminach badań

 

Olea Medical posiada wiele nowoczesnych funkcji, takich jak automatyczna korekcja artefaktów ruchowych, automatyczna segmentacja tła (czaszka, płyn mózgowo-rdzeniowy, a dla badań CT także większe naczynia) czy automatyczny dobór optymalnej tętniczej funkcji wejścia AIF oraz żylnej funkcji wyjścia VOF. Oprócz tego umożliwia uwzględnienie wycieku środka kontrastowego poprzez automatyczne wyliczenie poprawionej mapy objętości krwi CBV w mózgu oraz mapy K2.

Występujący powszechnie problem niedopasowania przestrzennego kilku badań jednego pacjenta z różnych okresów czasu został całkowicie rozwiązany w programie Olea Medical. Badania zostają przetworzone przestrzennie i przedstawione w sposób umożliwiający łatwą ocenę zmian nowotworowych w kolejnych miesiącach.

Kilka badań jednego pacjenta z różnych okresów czasu zostaje przetworzonych przestrzennie i przedstawionych w sposób umożliwiający łatwą ocenę zmian nowotworowych w kolejnych miesiącach

Oprogramowanie pozwala na analizę perfuzji T1*, która wykorzystywana jest w przypadku badań onkologicznych dla wielu patologii. Olea Medical dostarcza lekarzom narzędzie wykorzystywane na pogłębioną diagnostykę, zautomatyzowane wyliczenia map przepuszczalności ilościowych i jakościowych oraz bogatą siatkę wyliczonych danych.

Oprogramowanie umożliwia połączenie wielu serii obrazów w jedną fuzję 3D. Możliwe jest na przykład graficzne przedstawienie umiejscowienia guza mózgu względem włókien nerwowych zobrazowanych w traktografii.

Połączenie wielu serii obrazów w jedną fuzję 3D – przykład przedstawiający umiejscowienie guza mózgu względem włókien nerwowych zobrazowanych w traktografii

 

Olea Medical posiada także rozbudowane środowisko w przypadku badań piersi w rezonansie magnetycznym. Dostarcza wszystkie niezbędne narzędzia pomiarowe, dzięki którym, wyniki analizy są w pełni zautomatyzowane. Jednocześnie wspiera diagnostykę zgodnie z standardami BIRADS zaimplementowanymi w aplikacji. Olea skupiła się na tym, aby lekarz otrzymał niezbędne dane w postaci map jakościowych dla przepuszczalności w całej badanej objętości. Wartą uwagi funkcją jest automatyczne wyliczanie parametrów objętości wykrytego guza podając jego wynik a także odległości dystalne, skóra, sutek, klatka piersiowa a także wykresy wzmocnienia kontrastu.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące oprogramowanie można uzyskać kontaktując się z nami: medical@alstor.com.pl.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.