OrthoView – oprogramowanie do przedoperacyjnego planowania implantacji protez stawów oraz leczenia ortopedycznego

Znane od lat oprogramowanie OrthoView obecnie Materialise OrthoView umożliwia chirurgom ortopedom przeprowadzenie planowania przedoperacyjnego na ekranie monitora z użyciem cyfrowych zdjęć DICOM. Znajduje ono zastosowanie zarówno w protezoplastyce stawów, jak i traumatologii, osteotomii czy ocenie dysplazji oraz schorzeń kręgosłupa.

Oprogramowanie OrthoView umożliwia chirurgom ortopedom przeprowadzenie planowania przedoperacyjnego na ekranie monitora z użyciem cyfrowych zdjęć DICOM. Znajduje ono zastosowanie zarówno w protezoplastyce stawów, jak i traumatologii, osteotomii czy ocenie dysplazji oraz schorzeń kręgosłupa. Ponadto możemy również planować skomplikowane wtórne rewizje implantów

Zastosowanie specjalnego markera ortopedycznego w momencie wykonywania zdjęcia RTG rozwiązuje problem wyskalowania obrazu kości. Pomiary są dokładniejsze, co umożliwia dobranie odpowiedniego implantu. Dokładniejsze planowanie będzie skutkowało lepszą biomechaniką i trwałością konstrukcji. Klinicznie potwierdzona zgodność wyników uzyskanych za pomocą OrthoView sięga 94%.

Skalowanie obrazu z wykorzystaniem markera – klinicznie potwierdzona zgodność wyników uzyskanych za pomocą OrthoView sięga 94%

 

Twórcy programu wprowadzili szereg innowacyjnych narzędzi, mających na celu usprawnić i ułatwić planowanie operacji. Zautomatyzowana została procedura planowania endoprotezy stawu biodrowego. Wystarczy oznaczyć punkty referencyjne na górnych brzegach krętarzy mniejszych oraz dolnych brzegach kości kulszowej, a po oznaczeniu okręgiem zarysów głowy kości udowej, OrthoView samodzielnie oznacza kanał kości udowej, wyliczając jego szerokość, różnicę w długości kończyn czy inne przydatne wielkości. Automatycznie zostają zasugerowane rozmiary i osadzenie implantów, które lekarz może zatwierdzić, albo zmodyfikować.

 

Samodzielne oznaczanie przez program kanału kości udowej, wraz z wyliczaniem jego szerokości, różnicy w długości kończyn, czy innych przydatnych wielkości

 

 

Automatyczne sugestie rozmiarów i osadzenia implantów, które lekarz może zatwierdzić albo zmodyfikować

Planowanie endoprotezy stawu kolanowego uwzględnia automatyczne wykrycie anatomii, umieszczenie wzorca protezy na obrazie, a także redukcję. Oprogramowanie wspiera planowanie rewizji stawu oraz endoprotezoplastyki jednoprzedziałowej. Nadaje się doskonale do planowania trudnych przypadków klinicznych.

Ponadto Orthoview jako jedyny program ma  inteligentne szablony ( nie w jpg ). Soft sam sugeruje wstępny rozmiar komponentu, a komponenty są ze sobą zintegrowane.  Dzięki funkcji Smart Planning program zapamiętuje najczęściej używane przez chirurga narzędzia i implanty.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące oprogramowanie można uzyskać kontaktując się z nami: medical@alstor.com.pl.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.