IQ-VIEW / PRO – Stacja do odczytu badań radiologicznych

Oprogramowanie IQ View to uniwersalna przeglądarka zdjęć DICOM, która stanowi solidne wsparcie dla codziennej pracy lekarza przy dowolnym źródle obrazowania . Występuje w wersji Basic i Pro odpowiednio dla klinicystów i radiologów. Umożliwia prostą integrację z infrastrukturą szpitala, przygotowana również do wsparcia teleradiologii. Istnieje możliwość doposażenia oprogramowania o zaawansowane narzędzia do rekonstrukcji 3D (MPR , VRT , MIP , SSD ) w ramach dodatku IQ 3D.

IQ-VIEW

Oprogramowanie IQ-VIEW to uniwersalna przeglądarka zdjęć DICOM przeznaczona dla wszystkich lekarzy, w tym chirurgów-ortopedów, kręgarzy i internistów. Wyposażona została w wiele funkcji przyspieszających odczyt badań ( m. in. menu kontekstowe w języku polskim, otwierane prawym klawiszem myszy, konfigurowalny pasek narzędzi i możliwość tworzenia skrótów,  łatwa synchronizacja serii badań, windowing, narzędzie lupy z interpolacją 16 bitową i predefiniowanymi trybami przybliżenia)

 

GŁÓWNE CECHY

  • Przetwarzanie obrazów (w tym porównanie wielu badań i filtry, synchronizacja i  desynchronizacja serii )
  • Pomiary (w tym odległość, kąt, kąt Cobba, kąt dysplazji biodra, ROI, proporcje oraz opcje modyfikowania i usuwania)
  • Dodawanie podstawowych adnotacji na obrazach (w tym tworzenie obrazów wtórnych)
  • Wyświetlanie plików DICOM Presentation States
  • Konfigurowalne kontury do wyświetlania rzutowanych lub przecinających się projekcji

 

 

IQ-VIEW PRO

Wersja oprogramowania IQ -VIEW PRO zawiera wszystkie funkcjonalności IQ-VIEW BASIC, wzbogacona jest dodatkowo o :

  • Automatyczne zarządzanie poprzednimi badaniami oraz wyszukiwanie poprzednich badań na podstawie podobnych nazwisk.
  • Układy obrazu (hanging protocols), w tym sekwencje HP i paski narzędzi dla poszczególnych modalności
  • Bardziej szczegółowe pomiary: odległość prostopadła, odległość między punktem a linią (np. do oceny rotacji kręgów lędźwiowych), wielokątny obszar ROI, kąty wewnętrzne (np. do pomiaru kąta dystalnego stawu śródręcza, nachylenia radialnego i innych wartości o znaczeniu klinicznym)

 

DODATEK IQ 3D

(możliwość zintegrowania z IQ-VIEW BASIC i IQ-VIEW PRO)

Wszystkie typowe funkcje potrzebne do przetwarzania obrazu 3D w badaniach CT i MRI. Stosowany do przetwarzania traumatologicznego, ortopedycznego i onkologicznego (ograniczone zastosowanie do przetwarzania naczyń). Możliwość rekonstrukcji ( MPR , MIP , SSD , VRT )

 

 

Obejrzyj nagranie z naszego webinaru, aby dowiedzieć się, jak oprogramowanie iQ-VIEW ułatwia pracę radiologów i jakie topowe narzędzia do przetwarzania obrazu oferuje.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.