Zdalna replikacja i Thin Provisioning w macierzach Infortrend EonStor DS bez dodatkowych kosztów

Opublikowano 5 września 2011

Infortrend, lider w dziedzinie pamięci masowych oferuje nabywcom swoich macierzy dyskowych serii EonStor DS darmowe licencje na usługi Thin Provisioning i zdalną replikację. Dzięki temu użytkownicy będą mieli szansę przekonać się, jakie korzyści płyną z wykorzystania tych usług i ewentualnie zdecydować się na zakup pełnowymiarowych licencji. Próbne licencje działać będą przez 30 dni. Lokalna replikacja z funkcjami takimi, jak kopie migawkowe czy kopie/mirror wolumenów dostępna jest w standardzie, przy zakupie systemów serii EonStor DS i nie wymagają dodatkowych licencji.

Thin Provisioning pozwala wydzielić dużą ilość wirtualnej pojemności na serwerze z aplikacjami – bez względu na to, czy dostępna jest fizyczna przestrzeń dyskowa. Przy wstępnej konfiguracji, Thin Provisioning nie wydziela fizycznej powierzchni dyskowej dla określonej ilości danych. Rzeczywista dostępna przestrzeń wykorzystywana jest dopiero wtedy, gdy wystąpi konieczność zapisu danych. Ta metoda przydzielania przestrzeni typu on-demand nie tylko optymalizuje wykorzystanie zasobów dyskowych, ale również w dużym stopniu upraszcza planowanie i zarządzanie – a wszystko to przy mniejszym zużyciu energii.
Zdalna replikacja pozwala rozmieszczać pełne kopie danych w obrębie całego systemu pamięci masowych – w różnych lokalizacjach – zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym.
Gdy dane źródłowe zostaną utracone w związku z awarią systemu lub z innych powodów, użytkownik może wykorzystać zdalnie zlokalizowane kopie zapisane na dyskach twardych do szybkiego uruchomienia usług. Jeśli potrzebujemy z powrotem przełączyć się na macierz źródłową, źródło może być szybko zsynchronizowane ze zdalną kopią, w oparciu o znalezione różnice
w danych.
Thomas Kao, dyrektor odpowiedzialny w Infortrend za planowanie zauważył: „Wielu użytkowników macierzy dyskowych klasy entry-level nie zdaje sobie sprawy z zalet oferowanych przez usługi Data Services takie, jak Thin Provisioning czy zdalna replikacja. Oferując użytkownikom macierzy serii EonStor DS darmowe licencje, Infortrend pomaga im lepiej zrozumieć użyteczność tych usług oraz podejmować świadome decyzje, czy rzeczywiście będą potrzebne w ich systemie pamięci masowych. Darmowe licencje są jednym ze sposobów, które Infortrend oferuje klientom z rynku SMB, aby mogli uzyskać jak najwięcej korzyści z posiadanych systemów pamięci masowej.”

Zalety Thin Provisioning

  • Optymalizacja wykorzystania zasobów: zwiększenie wykorzystania zasobów aż o 80-90%
  • Redukcja kosztów: dodawanie przestrzeni dyskowej wtedy, kiedy jest to konieczne, wiąże się to z przesunięciem zakupów na dalsze terminy, kiedy dyski będą dostępne w niższych cenach
  • Łatwe zarządzanie: upraszcza planowanie przestrzeni dyskowej i kontroluje na bieżąco jej wykorzystanie
  • Zwiększona dostępność: eliminuje przestoje spowodowane brakiem dostępnej przestrzeni dyskowej
  • Zredukowany pobór energii: mniejsze zużycie prądu spowodowane redukcją ilości niewykorzystanych dysków

Zalety zdalnej replikacji:

  • Zminimalizowanie nieplanowanego przestoju: skrócenie czasu odtwarzania systemu po awarii; nienaruszone kopie danych znajdujących się w zdalnych lokalizacjach mogą zostać natychmiast wykorzystane
  • Elastyczne podejście do kopiowania danych: synchroniczne i niesynchroniczne opcje replikacji
  • Zaawansowana ochrona danych przy niskich kosztach

Użytkownicy systemów EonStor DS mogą ściągnąć licencje ze strony: http://www.infortrend.com/dsls/bs_DSTrial.aspx.

Więcej informacji na temat produktów Infortrend znaleźć można na stronie www.infortrend.com oraz na stronie polskiego dystrybutora, firmy Alstor: www.alstor.pl.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.