Prezentacja rozwiązania Imation Assureon

Opublikowano 2 września 2014

Zapraszamy na prezentację rozwiązania archiwizacyjnego Assureon firmy Imation, którą poprowadzą przedstawiciele producenta. Spotkanie odbędzie się 5 września 2014 r. w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie naszej firmy w Warszawie ul. Wenecka 12. 

product-assureon-straight-elevated-rebrandAssureon jest systemem archiwizacji zapewniającym długookresowe, bezpieczne przechowywanie cennych danych. Wykorzystywany być może do optymalizacji zasobów podstawowej pamięci masowej, spełniając przy tym wymagania i regulacje prawne dotyczące długoterminowego bezpiecznego przechowywania danych. Assureon kopiuje a następnie usuwa dane z podstawowej pamięci masowej, zwalniając przez to miejsce dla nowych danych. Redukuje to w znacznym stopniu wielkość i koszt wykonywania kopii zapasowych.

Do zabezpieczenia zarchiwizowanych danych wykorzystywane są mechanizmy zapewniające spełnienie wymagań regulacji prawnych i rządowych takich jak np. HIPAA, SOX and SEC-17.

Urządzenie zapewnia doskonałą integralność danych dzięki:
• mechanizmowi sygnatur generowanych dla każdego pliku
• przechowywaniu 2 kopii każdego pliku
• zabezpieczeniu przed zmiana zawartości pliku
• funkcjom okresowego sprawdazania poprawności danych i ich ewentualnego automatycznego naprawiania

Poufność danych zapewniana jest przez:
• śledzenie i rejestrowanie każdego dostępu do danych
• szyfrowanie przechowywanych danych
• możliwość separacji danych pochodzących z różnych źródeł

Dane są archiwizowane z uwzględnieniem następujących parametrów:
• okres z którego dane będą podlegać archiwizacji (np. dane starsze niż rok)
• czas przechowywania (retencji) danych, po upływie którego dane zostaną usunięte z archiwum
• czy dane w archiwum będą dostępne tylko do odczytu czy również do zapisu

Dane są dodatkowo chronione dzięki:
• Deduplikacji
• Replikacji, niepotrzebne są kopie zapasowe

Assureon może być stosowany w wielu dziedzinach takich jak np.:
• Ochrona zdrowia, do przechowywania wyników badań, danych serwerów PACS i innych systemów medycznych
• Finanse do przechowywania danych i dokumentów zgodnie z wymaganiami i regulacjami prawnymi

Urządzenie umożliwia przechowywanie od 2.7TB do wielu petabajtów danych, bez ograniczenia , w odróżnieniu od rozwiązań konkurencji, liczby przechowywanych obiektów.
W każdej chwili możliwa jest rozbudowa urządzenia poprzez zwiększenie pojemności oraz mocy obliczeniowej.

Jeszcze raz zapraszamy – szczegółowych informacji udziela Jerzy Adamiak: j.adamiak@alstor.com.pl; tel. 22 510 24 68.

product-assureon-rear

© Alstor sp.j. 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.