LANDesk Service Desk 7.7 – wsparcie w walce z „Shadow IT”

Opublikowano 27 stycznia 2014

Alstor wprowadza do sprzedaży kolejną wersję oprogramowania LANDesk Service Desk 7.7. Opracowując nową wersję producent położył duży nacisk na walkę ze zjawiskiem „Shadow IT”. Tym mianem określa się praktyki polegające na wykorzystywaniu przez pracowników zewnętrznych rozwiązań i zasobów informatycznych, bez zgody działu IT.

Takie postępowanie jest coraz poważniejszym i wciąż narastającym problemem. Działy IT mają coraz mniej kontroli nad tym, z jakich udogodnień korzystają użytkownicy, czy to chodzi o sprzęt (smartfony, komputery, tablety, itp.) czy aplikacje działające w chmurze. Niezatwierdzone zakupy i ich wykorzystanie komplikują działania obejmujące kontrolę, zarządzanie i ochronę niekończącej się listy oprogramowania i sprzętu. Działy IT muszą walczyć z rosnącym ryzykiem utraty danych, kiedy do środowiska dodawane są kolejne zewnętrzne rozwiązania IT. Pracownicy argumentują swoje zachowania przejmowaniem inicjatywy, mającej na celu zwiększenie ich produktywności. Jednakże zadaniem IT jest zachowanie równowagi, gdy z jednej strony na szali leży swoboda wyboru i produktywność, a z drugiej strony bezpieczeństwo działania firmy.

LANDesk jest wiodącym producentem rozwiązań do zarządzania infrastrukturą IT, których zadaniem jest podołanie licznym wyzwaniom związanym z zarządzaniem systemami, zasobami, bezpieczeństwem, rozwiązaniami mobilnymi i usługami IT. Najnowsza wersja Service Desk 7.7 posiada szereg narzędzi mających zapobiegać zjawisku Shadow IT, zwiększając zaangażowanie i komunikację działu IT z pracownikami, również pracującymi zdalnie.

Wśród nowych funkcji Service Desk 7.7 wymienić można:

Mobilny portal samoobsługi: Wcześniej dostępny jako aplikacja web, Service Desk 7.7 jest teraz oferowany w formie aplikacji w Apple App Store oraz Google Play. Korzystając z Mobile Self Service pracownicy mogą utrzymywać kontakt z działem IT i adresować bezpośrednio do niego swoje indywidualne potrzeby, takie jak resetowanie hasła, mapowanie nowego dysku sieciowego czy możliwość korzystania z różnych drukarek, podczas nieobecności w biurze.

Mobilny katalog usług: Poprzez samoobsługowy katalog, pracownicy będąc w podróży mogą zgłaszać zapotrzebowanie na niezbędne im usługi o dowolnej porze i z dowolnego urządzenia mobilnego.

Znajomość lokalizacji urządzenia mobilnego: Dział IT może szybko zidentyfikować fizyczną lokalizację użytkownika serwisu mobilnego (pracownika, serwisanta czy analityka), który korzystając z własnego tabletu, smartfona czy innego podłączonego urządzenia pozostaje w interakcji z Service Desk. Dzięki temu zostaje skrócony czas oczekiwania na pomoc, bo wykorzystany zostaje analityk czy technik znajdujący się w danej chwili najbliżej.

Pomoc wspierana obrazowo: Service Desk 7.7 oferuje precyzyjne i wygodne narzędzia do zgłaszania problemów wykorzystujące obrazy, zdjęcia, linki czy elementy video.

Raporty Service Desk Performance: LANDESK Service Desk jest zgodny z raportem “Service Desk Institute’s (SDI) Performance Results Report”: szeregiem metryk i raportów ułatwiających działowi IT utrzymanie zgodności ze standardami SDI Service Desk Certification Standards.

“Płynna komunikacja to znak rozpoznawczy podejścia IT zorientowanego na użytkownika, z koncentrowaniem się na jego potrzebach, bez względu na rodzaj urządzenia czy stacji klienckiej (…).”, mówi Steve Morton, szef marketingu LANDesk. „W czasach konsumeryzacji IT, użytkownicy nie mogą powstrzymać się od poszukiwania własnych rozwiązań IT bez zgody pracodawcy, co może zwiększać koszty i naruszać bezpieczeństwo sieci, generować problemy z licencjonowaniem i wsparciem, a w efekcie utrudnia pracę działów IT. Service Desk 7.7 pozwala pracownikom i działom IT podjąć efektywną współpracę, co zredukuje zakres praktyk wpisujących się w Shadow IT.”

Nowa wersja pakietu LANDesk Service Desk 7.7 dostępna jest już w Alstor. Więcej informacji na temat produktów LANDesk znaleźć można na naszej stronie.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.