LANDesk Management Suite 9.5 – zapanuj nad infrastrukturą IT w swojej firmie

Opublikowano 15 listopada 2012

Firma Alstor, będąca dystrybutorem rozwiązań z zakresu zarządzanie infrastrukturą IT firmy LANDesk, wprowadza do sprzedaży LANDesk Management Suite (LDMS) 9.5.

Wdrożenie LANDesk Management Suite pozwala zredukować czas potrzebny na przygotowanie stacji roboczej, instalację oprogramowania i aktualizacji. Komputer użytkownika pozostaje pod stałą kontrolą działów IT, które na bieżąco są informowane o wszystkich parametrach systemu i zainstalowanym oprogramowaniu. Cały proces zarządzania odbywa się z jednej konsoli.

LDMS pozwala również administratorom na udzielanie wsparcia i dostarczanie niezbędnego oprogramowanie użytkownikom, bez względu na ich lokalizację, unikając generowania nadmiernego ruchu sieciowego. Dzięki temu możliwe jest osiągniecie wysokiego stopnia aktualności systemów operacyjnych oraz aplikacji innych dostawców.

Przydatną funkcją jest udostępnienie użytkownikom, którzy nie posiadają uprawnień administratorskich na swoich stacjach, aplikacji do samodzielnej instalacji. Ułatwione zarządzanie licencjami poprzez monitorowanie użycia oprogramowania pozwala na uniknięcie zbędnych wydatków na oprogramowanie, jednocześnie redukując ryzyko prawne spowodowane niedostateczną liczbą posiadanych licencji.

W wersji 9.5 można znaleźć szereg nowych funkcjonalności. Usprawniony moduł monitorowania użycia aplikacji pozwala na grupowanie produktów objętych jedną licencją. Ułatwia to śledzenie stopnia wykorzystania posiadanych licencji (również w środowiskach wirtualnych VDI) i lepsze planowanie wydatków na oprogramowanie.

Kolejną nowością jest LANDesk Smart Vue – aplikacja na iPad/iPhone do prezentacji kluczowych informacji o zarządzanym środowisku. Może stanowić źródło informacji dla kadry zarządzającej o czynnościach aktualnie wykonywanych przy pomocy LDMS, jak również dostarczać w formie wykresów informacji przydatnych podczas dyskusji na temat stanu i rozwoju infrastruktury IT.

Wprowadzenie wsparcia dla UEFI pozwala na obsługę (np. przygotowanie i dystrybucję obrazów systemów operacyjnych) nowych komputerów kompatybilnych z Windows 8. Obsługiwana jest najnowsza wersja WinPE (również 64-bit) oraz bootowanie z sieci.

W najnowszej wersji LDMS wprowadzone zostały mechanizmy ułatwiające migrację profilu użytkownika na Windows 8.

Od tej wersji zdalna pomoc przy rozwiązywaniu problemów użytkowników Windows i Mac może zostać udzielona za pośrednictwem przeglądarki kompatybilnej z HTML5. Nie potrzeba w tym celu instalować żadnych pluginów, zaś pomoc może być udzielona z każdego urządzenia z obsługą HTML5 (np. tabletu).

W wersji 9.5 została wprowadzona funkcjonalność dostarczania aplikacji zwirtualizowanych i jednoczesnego monitorowania ich użycia pod kątem licencjonowania.

Pakiet jest kompatybilny z najnowszymi systemami operacyjnymi: Windows 8 i Apple Mountain Lion (w tym przypadku rozszerzona została funkcjonalność agenta) oraz RHEL 6, SLES11(32 i 64-bit).

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.alstor.pl/landesk-management-suite/

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.