HYDRAstor – najszybsze urządzenia deduplikacyjne na rynku

Opublikowano 13 lutego 2014

W ofercie firmy Alstor pojawił się backupowe urządzenia deduplikacyjne firmy NEC z serii HYDRAstor. W najnowszym poradniku „Midrange deduplicating backup appliance buyer’s guide” firmy DCIG z października 2013 roku rozwiązania te zostały ocenione jako najlepsze na rynku.

HYDRAstor firmy NEC jest platformą sieci skalowalnej pamięci dyskowej, stworzoną do długoterminowego przechowywania danych. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej optymalizacji pojemności i modularnej skalowalności, eliminując złożoność i ograniczenia narzucane przez dotychczasowe rozwiązania, takie jak kosztowne, nieefektywne podstawowe pamięci masowe, serwery NAS o ograniczonej skalowalności, wirtualne lub fizyczne napędy taśmowe oraz inne specjalizowane urządzenia backupowe lub archiwizacyjne.

HS8-4000-2HNx2SN_front1HYDRAstor poprzez globalną deduplikację napływających danych do 95% redukuje wykorzystanie pojemności pamięci masowej.

Unikalna architektura sieci HYDRAstor pozwala na nieograniczoną, liniową skalowalność zarówno pojemności, jak i wydajności. Skalowanie odbywa się za pomocą 2 typów węzłów: węzła hybrydowego HN (Hybrid Node) zwiększającego zarówno pojemność, jak i wydajność oraz węzła pamięci SN (Storage Node) zwiększającego tylko pojemność. System może być rozbudowany aż do 165 węzłów.

Technologia HYDRAstor DynamicStor™ wirtualizuje wszystkie dostępne zasoby pamięci masowej do jednej współdzielonej puli i dynamicznie przydziela pamięć, gdy tylko jest ona potrzebna. Eliminuje to uciążliwe zadania przydzielania, automatycznie alokując pojemność pamięci masowej oraz rozkładając przychodzące dane na wszystkie węzły w obrębie całej sieci. Domyślnie obsługiwany jest system plików wielkości 256PB.

Technologia DataRedux™ eliminuje redundantne dane pomiędzy wszystkimi aktualnie napływającymi strumieniami danych a także w obrębie ich samych. Zapewnia to, że wszystkie dane w ramach całej sieci są w pełni zdeduplikowane. Funkcjonalność ta poprzez dostosowanie się do formatu aplikacji, eliminując wpływ specyficznych dla nich meta danych, może dodatkowo o ponad 130% zredukować używaną przestrzeń.

HYDRAstor chroni informacje w całym systemie, używając kodowania DRD (Distributed Resilient Data™ – rozproszone odporne na uszkodzenia dane), zabezpieczającego dane przed uszkodzeniem, zapewniając większą ochronę oraz szybszą odbudowę danych w porównaniu do tradycyjnych systemów RAID, przy mniejszym narzucie pojemności i obciążeniu procesora. DRD toleruje równoczesną awarię do 6 dysków lub węzłów, zachowując przy tym ciągłość operacji We/Wy i umożliwia konfigurację poziomu ochrony z dokładnością do systemu plików.

Sieciowa architektura HYDRAstor zapewnia wysoką niezawodność i brak pojedynczego punktu awarii. W przypadku awarii dowolnego węzła, HYDRAstor automatycznie przenosi systemy plików i adresy IP z uszkodzonych węzłów na dostępne węzły, zapewniając dzięki temu możliwość przełączenia w przypadku awarii. Wszystkie węzły (zarówno pamięci, jak i hybrydowe) są połączone ze sobą poprzez redundantny podwójny przełącznik, zapewniając ciągłość połączenia i nieprzerwany transfer danych.

Technologia HYDRAstor RepliGrid™ oferuje replikację zoptymalizowaną dla sieci WAN, zapewniając możliwość odtworzenia danych w przypadku awarii. Poprzez przesyłanie do zdalnego systemu HYDRAstor tylko unikalnych skompresowanych fragmentów danych oraz nowych referencyjnych wskaźników, meta danych, HYDRAstor może znacząco zredukować wymagania dotyczące przepustowości sieci i współdzielić dane z innym systemem HYDRAstor, używając replikacji asynchronicznej.

Zastosowane w HYDRAstor szyfrowanie przechowywanych danych chroni je przed nieautoryzowanym dostępem w przypadku zagubienia lub kradzieży dysków. Możliwe jest także klonowanie pozwalające na wygenerowanie
w przeciągu sekund zdeduplikowanej kopii systemu plików. Funkcjonalność jednokrotnego zapisu HYDRAlock™ WORM (Write-Once Read-Many) zapewnia nienaruszalność zapisu, wymaganą przez regulacje prawne.

Najmniejszy model, HYDRAstor HS3-410-8 oferuje pojemność natywną 24TB i transfer do 3,2 TB/godz. Model  HS8-4000 może być rozbudowany do 165 węzłów, oferując natywną pojemność 8 PB i transfer do 800 TB/godz. Przy implementacji typowej strategii backupu danych, najmniejsze urządzenie pozwala na przechowywanie ok. 300 TB danych, podczas gdy na największym urządzeniu można przechowywać aż ok. 100 PB.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.