Hitachi Data Systems redefiniuje zunifikowaną pamięć masową

Opublikowano 8 maja 2012

SANTA CLARA, Kalifornia — 24 kwietnia 2012 r. — Hitachi Data Systems Corporation, spółka zależna Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT/ TSE: 6501), wprowadza na rynek rozwiązanie Hitachi Unified Storage (HUS), redefiniując tym samym koncepcję zunifikowanej pamięci masowej. HUS przechowuje wiele typów danych z większą elastycznością i bardziej zrównoważoną skalowalnością, niż jakiekolwiek inne rozwiązanie klasy średniej (midrange). Pomaga klientom w zarządzaniu krytycznymi aplikacjami biznesowymi i w spełnianiu wymagań w zakresie wzrostu bez ograniczania wydajności, skalowalności i efektywności kosztowej.

Ponadto firma Hitachi Data Systems poinformowała, że wszystkie jej produkty sprzętowe, w tym nowe rozwiązanie HUS, będą obsługiwane przez oprogramowanie do zarządzania, Hitachi Command Suite. Jako pierwszy producent rozwiązań klasy korporacyjnej, który dostarcza pojedynczą platformę do zarządzania wszystkimi swoimi produktami, Hitachi Data Systems pomaga klientom jeszcze bardziej ograniczyć koszty i złożoność w centrum danych.

Według Seana Mosera, Wiceprezesa, Software Platforms Product Management, w firmie Hitachi Data Systems: „Dostępne dziś na rynku zunifikowane produkty pamięciowe tworzono z myślą o potrzebach mniejszych organizacji, które nie dysponowały odpowiednią ilością woluminów, zasobami IT ani budżetem koniecznym do nabycia i zarządzania oddzielnymi platformami dla danych blokowych i plikowych. Tradycyjna definicja zarządzania zunifikowanego skupiała się na zarządzaniu plikami i blokami na tych uniwersalnych platformach pamięciowych klasy podstawowej. Dziś się to zmienia wraz z wprowadzeniem pierwszego zunifikowanego rozwiązania pamięci masowej klasy korporacyjnej. Hitachi Unified Storage pomaga organizacjom spełnić wymagania w zakresie dostępności i wydajności aplikacji przy niższych nakładach finansowych. Klienci mogą przechowywać wszystkie typy danych i łatwo rozbudowywać rozwiązanie w miarę wzrostu potrzeb, nadal zapewniając odpowiedni poziom usług krytycznym aplikacjom biznesowym”.

„Działy IT w średnich i dużych przedsiębiorstwach zmagają się z zalewem danych i coraz bardziej zróżnicowanymi potrzebami administracyjnymi. Domagają się rozwiązań pamięci masowych, które spełnią ich wymagania w zakresie wzrostu, a jednocześnie uproszczą obsługę, ograniczą ogólne koszty i będą się szybko adaptować do zmiennych potrzeb biznesowych — powiedział Richard Villars, wiceprezes ds. badań nad technologiami informatycznymi i chmurowymi w IDC. — Hitachi Unified Storage oferuje przedsiębiorstwom pojedynczy fundament do efektywnego zarządzania danymi blokowymi, plikowymi i obiektowymi bez kompromisów pod względem wydajności, skalowalności i wykorzystania dostępnej pojemności”.

Unifikacja bez kompromisów: efektywna obsługa plików, bloków i obiektów

Hitachi Unified Storage efektywnie przechowuje, rozdziela na warstwy, migruje oraz chroni wszystkie dane przez cały cykl i życia bez względu na ich typ. HUS ogranicza koszty poprzez funkcje zwiększające efektywność, takie jak dynamiczne przydzielanie wirtualnej przestrzeni dyskowej (thin provisioning) i automatyczne przenoszenie danych pomiędzy warstwami pamięci masowych (dynamic tiering). Wbudowana automatyzacja optymalizuje wydajność i sprawia, że staje się ona przewidywalna, dzięki czemu klienci mogą wykorzystać pełen potencjał swojej inwestycji. Intuicyjne, łatwe w użyciu oprogramowanie dołączone do każdego systemu zaprojektowano tak, aby uprościć proces zarządzania nawet w najbardziej złożonych środowiskach.

Hitachi Unified Storage obsługuje dane obiektowe z wykorzystaniem unikatowego, obiektowego systemu plików, który inteligentnie dodaje metadane do każdego pliku. Ponadto umożliwia automatyczne dzielenie przestrzeni na warstwy i migrację, szybkie tworzenie kopii migawkowych (snapshot) i klonów, szybszą replikację przez sieć WAN oraz szybsze wyszukiwanie danych. Hitachi Unified Storage jest wspierany przez Hitachi Content Platform (HCP), oferując prawdziwe repozytorium dla danych obiektowych z obsługą własnych metadanych, spełniając przy tym również wymogi prawne związane z przechowywaniem danych postaci niezmiennej. W przeciwieństwie do alternatywnych systemów, HCP może współdzielić pojemność HUS wraz z aplikacjami plikowymi i blokowymi, korzystając przy tym z tej samej puli pamięci. Kombinacja taka znacznie efektywniej wykorzystuje pojemność i jest bardziej ekonomiczna, niż oddzielne implementacje obiektowej pamięci masowej.

HUS oferuje najbardziej zrównoważoną skalowalność w branży. W przeciwieństwie do innych rozwiązań, które skalują się tylko pod względem pojemności, w HUS skalowaniu podlega przewidywalna wydajność, ilość replikowanych danych, rozmiar wolumenów udostępnianych  blokowo i rozmiar systemów plików. Korzyścią dla klientów jest to, że platforma HUS będzie służyła dłużej niż konkurencyjne produkty i będzie lepszą inwestycją.

HUS to obecnie najszybszy system pamięciowy klasy średniej do obsługi danych blokowych i plikowych. Platformę tę wyposażono również w funkcje klasy wyższej, takie jak automatyczne przenoszenie danych pomiędzy warstwami pamięci masowych (dynamic tiering). Migracja danych wykonywana jest w sposób automatyczny w oparciu o fragmenty wolumenów, co umożliwia osiągnięcie najwyższej wydajności najniższym kosztem.

Nowe rozwiązanie Hitachi Application Protector, również zapowiedziane dziś przez HDS, to integrujący się z aplikacją, bazujący na migawkach (snapshotach) pakiet oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w środowiskach Microsoft Exchange, SQL Server i SharePoint. Dzięki integracji z Hitachi Unified Storage, Hitachi Application Protector pozwala administratorom każdej z tych aplikacji chronić zbiory danych z wykorzystaniem znajomych interfejsów, takich jak Microsoft Management Console. Administratorzy aplikacji mogą inicjować zadania tworzenia kopii lub przywracania danych i łatwiej zapewniać odpowiedni poziom usług krytycznym aplikacjom biznesowym.

Unifikacja zdefiniowana na nowo: Hitachi Command Suite teraz umożliwia zarządzanie całą zintegrowaną ofertą HDS

Strategia HDS w zakresie zunifikowanego zarządzania zakłada ukrycie złożoności środowiska pamięci masowych w celu stworzenia modelu ukierunkowanego na usługi. W modelu tym organizacje zarządzają pamięcią masową jako usługą na rzecz użytkowników, bez względu na niuanse urządzeń fizycznych przechowujących dane. Strategia ta wymaga w pełni zunifikowanego podejścia, jakie oferuje wyłącznie HDS.

Oprogramowanie Hitachi Command Suite to zunifikowana platforma administracyjna do zaawansowanego zarządzania danymi i pamięcią masową. Usprawnia przydzielanie pamięci
i zwiększa wydajność oraz niezawodność blokowych, plikowych i zunifikowanych środowisk pamięci masowych Hitachi. Tym samym HDS umożliwia organizacjom zarządzanie infrastrukturą IT przy mniejszej liczbie personelu.

Zunifikowane zarządzanie HDS obejmuje:

–       Zunifikowane zarządzanie wszystkimi modelami pamięci masowej: blokowymi (np. Hitachi Virtual Storage Platform), plikowymi (Hitachi NAS Platform, Hitachi Unified Storage), obiektowymi (Hitachi Content Platform) oraz urządzeniami wyspecjalizowanymi (Hitachi Data Ingestor).

–       Zunifikowane zarządzanie i kontrola nad wszystkimi warstwami pamięci masowej w produktach HDS: systemy klasy korporacyjnej i średniej, a także wirtualizowane, heterogeniczne środowiska systemów pamięci masowej firm trzecich.

–       Zunifikowane zarządzanie funkcjami: obejmuje wszystkie narzędzia administracyjne potrzebne do konfigurowania, analizowania, przenoszenia i ochrony danych; zawiera warstwę zunifikowanej analizy biznesowej z krytycznymi funkcjami, które pozwalają wprowadzić model bardziej ukierunkowany na usługi.

Nowe zunifikowane funkcje i korzyści dla klientów

Hitachi Unified Storage oferuje organizacjom niezawodną, dynamiczną i otwartą architekturę, która pozwala efektywniej osiągnąć zakładany poziom usług, oszczędzić koszty i chronić długofalowe inwestycje. Platforma HUS jest wspierana przez sprawdzoną organizację serwisową oraz sieć partnerów, którzy pomagają w ograniczeniu kosztów operacyjnych
i kapitałowych. HUS upraszcza również zarządzanie aplikacjami, operującymi na danych blokowych lub plikowych, takich jak Microsoft SQL Server, Microsoft Office SharePoint Server i Microsoft Exchange Server, VMware View (VDI) oraz bazy danych Oracle. HUS oferuje następujące funkcje i korzyści:

Zarządzanie wzrostem danych

–       Skalowanie pojemności systemu do niemal 3 PB bez wpływu na wydajność.

–       Automatyczne rozwiązywanie problemów z wydajnością i szybsze przydzielanie pamięci za pomocą dynamicznych kontrolerów macierzowych.

–       Wykorzystanie Hitachi Dynamic Provisioning do tworzenia oraz rozbudowywania pul pamięci plikowej i blokowej, zapewniając maksymalną elastyczność bez ograniczeń pojemnościowych.

–       Wykorzystywanie systemów plików o pojemności nawet do 256 TB oraz stosowanie pojedynczej przestrzeni nazw w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych.

Gwarantowany poziom usług (SLA)

–       Wypełnianie celów SLA za sprawą 99,999-procentowej dostępności danych oraz zaawansowanych narzędzi administracyjnych.

–       Zarządzanie pamięcią masową z poziomu portalu do zarządzania aplikacjami.

–       Obsługa i utrzymywanie systemu bez przerywania operacji wejścia-wyjścia.

Ograniczenie przestojów i ryzyka biznesowego

–       Dynamiczne zarządzanie replikacją i kopiami zapasowymi.

–       Zdalna replikacja całej pojemności w różnych systemach i lokalizacjach.

–       Wykorzystanie odpornych na awarie migawek do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych aplikacji.

Wypowiedzi klientów

–       A*Star Computational Resource Center: „Hitachi Unified Storage stanowi znaczny postęp w porównaniu z modularnymi platformami pamięciowymi starszej generacji. Przy nieustannie zmieniających się i rosnących wymaganiach biznesowych zunifikowana platforma, która obsługuje dane blokowe, plikowe i obiektowe, a zarazem skaluje się i działa z najwyższą wydajnością, jest niezwykle ważna dla naszej organizacji. Uważamy, że nowa platforma HUS skutecznie rozwiązuje nasze problemy i wysoko zawiesza poprzeczkę przyszłym naśladowcom” – Lai Loong Fong, zastępca dyrektora.

–       University of Utah Health Care: „Wybraliśmy nową platformę Hitachi Unified Storage, aby zyskać pewność, że będziemy zawsze dysponować kopiami zapasowymi akt i zdjęć medycznych. Czas wykonywania kopii zapasowej znacznie się skrócił w rezultacie wysokiej przepustowości systemu przy zapisie danych. Zaoszczędziliśmy też miejsce i zmniejszyliśmy koszty operacyjne, zastępując cztery oddzielne systemy pamięci masowej jedną platformą HUS. Duża gęstość komponentów oznacza dalsze ograniczenie zużycia energii, chłodzenia oraz zajmowanej powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc, redukcja kosztów operacyjnych zapewni szybki zwrot z inwestycji” – John Fagg, dyrektor ds. usług zarządzania pamięcią masową.

Przyszłe etapy strategii chmury informacyjnej

Dzisiejsze oświadczenie to ważny kamień milowy na drodze do przekształcenia centrów danych w chmury informacyjne, w których dostęp do bloków, plików oraz obiektów jest spójny i odbywa się w płynnym, zwirtualizowanym środowisku. Później w tym roku Hitachi Data Systems poinformuje o postępach w strategii chmury informacyjnej. HDS będzie nadal rozszerzać ofertę zunifikowanej pamięci masowej; w dalszej części roku pojawi się produkt, który zaoferuje zupełnie nowe możliwości średnim i dużym przedsiębiorstwom. W tym roku HDS zamierza wprowadzić nową serię produktów plikowych Hitachi NAS Platform F, które pomogą opanować szybki wzrost nieustrukturyzowanych danych klientom poszukującym rozwiązań z niższego segmentu rynku. W ramach bieżących inicjatyw, które mają pomóc klientom w dalszym optymalizowaniu pojemności oraz lepszym zarządzaniu dużą i nieustannie rosnącą ilością danych, Hitachi Data Systems planuje również wprowadzić wyspecjalizowane urządzenie do tworzenia kopii zapasowych. Urządzenie to będzie oparte na mechanizmach deduplikacji opracowanych przez Hitachi Data Systems, które zapewniają szybszą, bardziej niezawodną i ekonomiczną ochronę danych.

Informacje w Internecie:

–       Hitachi Unified Storage

–       Hitachi Command Suite

–       Przeczytaj, co Hu Yoshida ma do powiedzienia na temat Hitachi Unified Storage

–       Śledź nas na Twitterze

–       Połącz się z nami przez LinkedIn

–       Zaprzyjaźnij się z nami na Facebooku

Hitachi Data Systems – informacje

Hitachi Data Systems dostarcza najlepsze technologie, usługi i rozwiązania informatyczne, które zapewniają klientom atrakcyjny zwrot z inwestycji (ROI), niedościgniony zwrot z aktywów (ROA) oraz mierzalny wpływ na działalność biznesową. Firma zakłada, że technologie informatyczne powinny być zwirtualizowane, zautomatyzowane, gotowe do obsługi chmury i przyjazne dla środowiska, i oferuje rozwiązania, które obniżają koszty oraz zwiększają elastyczność systemów IT. Hitachi Data Systems zatrudnia ponad 5300 pracowników na całym świecie i prowadzi działalność w ponad 100 krajach oraz regionach. Produkty, usługi i rozwiązania Hitachi Data Systems są darzone zaufaniem przez czołowe światowe przedsiębiorstwa, w tym ponad 70 proc. firm z listy Fortune 100 i ponad 80 proc. firm z listy Fortune Global 100. Hitachi Data Systems uważa, że dane są siłą napędową naszego świata, a informacje — nową walutą. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.hds.com.

Hitachi, Ltd. – informacje

Hitachi, Ltd., (NYSE: HIT / TSE: 6501) z siedzibą w Tokio w Japonii to czołowy światowy producent urządzeń elektronicznych, który zatrudnia około 360 000 pracowników na całym świecie. W roku obrachunkowym 2010 (zakończonym 31 marca 2011 r.) firma uzyskała skonsolidowane przychody w wysokości 9315 mld jenów (112,2 mld dol.). Hitachi obecnie skupia się na sektorze innowacji społecznych, który obejmuje systemy informatyczne i telekomunikacyjne, systemy energetyczne, systemy środowiskowe, przemysłowe i transportowe oraz systemy społeczne i miejskie, a także zaawansowane materiały i kluczowe urządzenia niezbędne do ich funkcjonowania. Więcej informacji o Hitachi można znaleźć w internetowej witrynie firmy pod adresem http://www.hitachi.com.

 ###

 © Hitachi Data Systems Corporation 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hitachi to zastrzeżony znak towarowy Hitachi, Ltd. i (lub) spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Hitachi Data Systems to zastrzeżony znak towarowy i usługowy Hitachi, Ltd. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.