Olea Medical – analiza udarów mózgu

Opublikowano 18 stycznia 2012

Zwycięzca konkursu Profesora Fiebacha pod nadzorem NIH/NINDS w kategoriach: najkrótszy czas wyliczeń, najdokładniejsze wyliczenie niedopasowania, najdokładniejsza korekcja artefaktów, najbardziej przyjazna praca w programie

Moduł udarowy oprogramowania Olea Medical ułatwia diagnostykę nagłych lub przewlekłych zmian niedokrwiennych w mózgu. Oprogramowanie wyróżnia się szybkością i prostotą oceny badania. Pełna analiza udaru mózgu od wczytania lub pobrania badania pacjenta nie przekracza kilkunastu sekund. Po wybraniu przez lekarza badania do analizy, wynik końcowy otrzymywany jest automatycznie, bez używania klawiatury czy myszki.

 

 

Olea Medical wyróżnia się szybkością i prostotą oceny badania. Pełna analiza udaru mózgu od załadowania badania pacjenta nie przekracza pół minuty. Po wybraniu przez lekarza badania do analizy, wynik końcowy otrzymywany jest automatycznie po kilku sekundach, bez używania klawiatury czy myszki. Jest to szczególnie ważne w diagnostyce udaru mózgu, który wymaga szybkiego i precyzyjnego rozpoznania (NINDS oraz ECASS rekomendują dla udaru okno terapeutyczne nie przekraczające 3 godzin).

Oprogramowanie posiada także wiele nowoczesnych funkcji, takich jak automatyczna korekcja artefaktów ruchowych, automatyczna segmentacja tła (czaszka, płyn mózgowo-rdzeniowy, a dla badań CT także większe naczynia) czy automatyczny dobór optymalnej tętniczej funkcji wejścia AIF oraz żylnej funkcji wyjścia VOF. Oprócz tego, umożliwia uwzględnienie wycieku środka kontrastowego poprzez automatyczne wyliczenie poprawionej mapy objętości krwi CBV w mózgu oraz mapy K2.

Zero kliknięć myszą do uzyskania wyniku końcowego analizy udaru mózgu:

  • Automatyczne wyliczenie objętości stref penumbry oraz martwicy
  • Automatyczne wyliczenie współczynnika niedopasowania dyfuzji/perfuzji
  • Automatyczna korekcja artefaktów ruchowych
  • Automatyczna segmentacja tła (czaszka, płyn mózgowo-rdzeniowy, a dla badań CT także większe naczynia)
  • Automatyczny dobór optymalnej tętniczej funkcji wejścia AIF oraz żylnej funkcji wyjścia VOF

Zero kliknięć myszą do uzyskania wyniku końcowego analizy udaru mózgu – automatyczne oznaczanie stref penumbry oraz martwicy, wraz z wyliczeniem ich objętości oraz współczynnika niedopasowania dyfuzji/perfuzji

 

Dokładność wyników:

  • Uwzględnienie wycieku środka kontrastowego poprzez automatyczne wyliczenie poprawionej mapy objętości krwi CBV w mózgu oraz mapy K2
  • Możliwość wyboru metody dekonwolucji funkcji AIF spośród popularnych sSVD/cSVD lub opatentowanych przez Olea Medical metod oSVD/Bayesian)
  • Możliwość ręcznej edycji funkcji AIF (rozmiar piksela do wyliczenia AIF, linia bazowa, zakres funkcji)

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące oprogramowanie można uzyskać kontaktując się z nami: medical@alstor.com.pl.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.