Arcserve RHA r16.5

Opublikowano 16 września 2011

Uzupełnieniem rodziny produktów Arcserve jest Arcserve RHA – Replication & High Availability służący do zapewnienia wysokiej dostępności danych w systemach Windows, Linux i UNIX, umożliwiający:

  • Replikację poprzez sieć LAN/WAN danych systemu plików oraz aplikacji
  • Replikację typu Jeden-na-Jeden, Wiele-na-Jeden oraz Jeden-na-Wiele
  • Ciągłą ochronę danych (CDP) z funkcjonalnością typu Data Rewind
  • Obsługę systemów fizycznych i wirtualnych
  • Obsługę systemów Windows, Linux i UNIX®
  • Monitorowanie pracy serwerów z możliwością automatycznego
    i ręcznego przełączenia w przypadku awarii

Arcserve Replication & High Availability jest rozwiązaniem szczególnie zalecanym do tworzenia środowisk wysokiej dostępności, przy niskich w porównaniu do konkurencji kosztach rozwiązania

© Alstor sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.