Arcserve UDP – Unified Data Protection

Opublikowano 16 września 2011

Najnowszym członkiem rodziny Arcserve jest oprogramowanie Arcserve UDP – Unified Data Protection. Rozwiązanie to w najbliższej przyszłości będzie jedynym produktem firmy unifikującym wszystkie funkcjonalności oferowane przez pozostałe pakiety rodziny Arcserve.

W chwili obecnej pozwala ono na:

 • Bardzo szybkie tworzenie kopii zapasowych na wszystkie rodzaje pamięci dyskowej
 • Globalną deduplikację danych
 • Deduplikację danych u źródła na chronionych serwerach , zmniejszając dzięki temu obciążenie sieci LAN
 • Kompletną ochronę maszyn wirtualnych działających na systemach Vmware ESX oraz Microsoft Hyper-V, bez konieczności instalacji agenta backupowego
 • Backup przyrostowy na poziomie bloków dyskowych bez konieczności wykonywania ponownych pełnych backupów z wykorzystaniem opatentowanej technologii I2 – Infinite Incremental
 • Replikację w czasie rzeczywistym magazynów z kopiami danych, zapewniając przy tym globalną deduplikację danych pomiędzy zdalnymi magazynami
 • Odtworzenie na zupełnie nowym sprzęcie o innej konfiguracji sprzętowej
 • Backup serwera Microsoft Exchange z możliwością odtworzenia pojedynczych skrzynek i e-maili. Funkcjonalność ta dostępna jest także dla pełnego backupu całej maszyny wirtualnej
 • Backup serwera MS SQL z możliwością odtworzenia baz, także z pełnego backupu całej maszyny wirtualnej
 • Odtworzenie pojedynczych obiektów Active Directory i ich właściwości z backupu wolumenu systemowego oraz na pełne autorytatywne odtworzenie AD w przypadku awarii systemu
 • Backup serwera Oracle na systemie Windows z możliwością granularnego odtworzenia bazy danych, tabel, plików kontrolnego, pliku parametrów oraz logów archiwalnych
 • Backup online serwera Actian (poprzednio Pervasive) PSQL v11 z możliwością odtworzenia na poziomie bazy danych
 • Możliwość wyszukiwania danych i odtwarzania przez użytkownika, a nie tylko przez administratora
 • Przenoszenie wykonanych backupów dyskowych na nośniki taśmowe a następnie odtworzenie danych bezpośrednio z nośnika taśmowego

Oprogramowanie Arcserve UDP działa na serwerach fizycznych z systemami MS Windows i systemami Linux z rodziny Red Hat, CentOS. Zapewnia także pełną ochronę serwerów wirtualnych Vmware ESX oraz Microsoft Hyper-V

Oprogramowanie pozwala także na stworzenie serwerów wirtualnych typu Virtual Standby, które w przypadku awarii serwera podstawowego, przejmują jego funkcje. Możliwe to jest dzięki konwersji obrazów serwerów wykonanych oprogramowaniem UDP na pliki maszyny wirtualnej. Rozwiązanie te jest szczególnie polecane firmom dla których bardzo ważne jest minimalizacja czasu przestoju i przerw w pracy w przypadku awarii systemów komputerowych
Oprogramowanie UDP jest szczególnie polecane dla maszyn wirtualnych, pozwalając na stworzenie bardzo ekonomicznej infrastruktury ochrony danych.

Licencje oprogramowania UDP dla maszyn wirtualnych można nabyć w modelu per procesor. W tym wypadku, w zależności od liczby procesorów w fizycznej maszynie hipervisora (Vmware ESX,  Microsoft Hyper-V, Citrix Xen) wystarczy zakupić tylko 1 lub 2 licencje (ewentualnie więcej).

Dostępnych jest kilka rodzajów licencji Arcserve UDP Socket (per procesor):

 • Licencja Arcserve UDP Standard pozwala na backup dowolnej liczby maszyn wirtualnych na poziomie bloków maszyn dyskowych; zarówno korzystając z klienta UDP lub bez niego korzystając z ESX VADP lub MS VSS
 • Licencja Arcserve UDP Advanced zawiera wszystkie funkcjonalności licencji Standard oraz umożliwia ochronę online serwerów MS SQL oraz MS Exchange
 • Licencja Arcserve UDP Premium zawiera wszystkie funkcjonalności licencji Advanced. Licencja ta pozwala także na:
  • instalację na dowolnej liczbie maszyn wirtualnych dowolnych agentów oprogramowania Arcserve Backup for Windows (backup plikowy), zarówno klientów systemów plików jak i agentów baz danych czy serwerów pocztowych
  • instalację oprogramowania serwera backupowego Arcserve Backup for Windows na odrębnym serwerze fizycznym, z obsługa wielonapędowej biblioteki taśmowej. Licencja ta pozwala na najbardziej opłacalną budowę środowiska backupowego Arcserve Backup for Windows dla maszyn.
 • Licencja Arcserve UDP Premium Plus zawiera wszystkie funkcjonalności licencji Premium. Licencja ta pozwala także na budowę środowiska wysokiej dostępności HA (High Availability) z wykorzystaniem licencji Arcserve High Availability pozwalających na replikację w czasie rzeczywistym całych maszyn wirtualnych z możliwością automatycznego przełączenia w przypadku awarii na zdalny zreplikowany serwer
© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.