Zintegrowany system sieciowych TAP-ów bypass Garland

Opublikowano 9 czerwca 2017

Sieciowe TAP-y (ang. Test Access Points) to narzędzia sprzętowe służące do monitorowania sieci. TAP-ów typu bypass (aktywnych) używa się zazwyczaj z urządzeniami bezpieczeństwa in-line, takimi jak zapory sieciowe nowej generacji i systemy wykrywania włamań.

TAP-y bypass umożliwiają podłączenie monitorowanego segmentu sieci do aktywnego urządzenia in-line. Jeśli z jakiegokolwiek powodu urządzenie bezpieczeństwa znajdzie się w trybie off-line, TAP automatycznie przełączy się w tryb bypass na czas potrzebny do rozwiązania problemu.

  • Obudowa 1U – Wysokodostępne rozwiązanie z 6 portami: podłącz dwa urządzenia in-band (jedno główne i jedno zapasowe) oraz dwa urządzenia monitorujące out-of-band.
  • Sieciowa technologia failsafe: W trybie failsafe urządzenia in-line nadal odbierają pakiety. Technologia failsafe Garland rozpoznaje awarie zasilania i automatycznie zamyka obwody w mniej niż 8 milisekund, a następnie ponownie łączy dwa urządzenia sieciowe podłączone do portów A i B.
  • Pakiety heartbeat są wysyłane do każdego portu monitorującego. Jeśli nie zostaną odebrane przez jedną ze stron, uruchamia się tryb bypass.
  • Konwersja nośników światłowodowych do miedzianych
  • Obsługa LFP (Link Failure Propagation) – W razie utraty głównego połączenia sieciowego, mechanizm failover wymusza przełączenie do sieci zapasowej.
  • Obsługa wielu trybów (breakout, agregacja, regeneracja, bypass)
  • Obsługa jumbo frames
  • Pomijanie błędów warstwy fizycznej
  • 100% bezpieczeństwa oraz brak adresów IP i Mac, co wyklucza zhakowanie
Model No. Network Speed Network Monitor
INT1G8CCBP 1G 2 Copper-RJ45 6 Copper-RJ45
INT1G8SCBP 1G 2 LX Single-mode, LC-Fiber 6 Copper-RJ45
INT1G8MCBP 1G 2 SX Multi-mode, LC-Fiber 6 Copper-RJ45

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.