TomTec (MRI)

Opublikowano 17 kwietnia 2014

Analiza kurczliwości mięśnia sercowego stała się jednym z najbardziej interesujących wyzwań w kardiologii. TomTec to łatwe w obsłudze oprogramowanie pracujące na standardowych obrazach MRI. Nie wymaga ono dodatkowej akwizycji ze znacznikami. Wykorzystując technikę śledzenia markerów akustycznych, TomTec umożliwia wieloparametrową analizę lewej komory serca. Uzyskane wyniki mogą pomóc lekarzowi w postawieniu właściwej diagnozy oraz w podjęciu decyzji o dalszym leczeniu chorego.

Program został przystosowany do szybkiej i łatwej pracy. Po stronie lekarza leży jedynie obrysowanie konturów wsierdzia komory na jednym z obrazów. TomTec automatycznie obrysowuje resztę konturów dla wszystkich faz, wraz z konturami nasierdzia. Wyliczona zostaje frakcja wyrzutowa. Na obrazie mamy możliwość wyświetlania dynamiki zmiany konturów ściany lewej komory, a także wektorów oraz orbit dla poszczególnych punktów ściany.

Ocena synchronii skurczu lewej komory z wykorzystaniem zmian prędkości, przemieszczenia, odkształcenia oraz tempa odkształcenia mięśnia sercowego dla składowych radialnej oraz okrężnej/podłużnej

 

TomTec wyświetla wykresy zmian prędkości, przemieszczenia, odkształcenia oraz tempa odkształcenia mięśnia sercowego. Wykres taki otrzymujemy dla każdego z punktów na konturze ściany lewej komory. Program umożliwia także ocenę synchronii skurczu lewej komory z wykorzystaniem identycznego zestawu parametrów (prędkość, przemieszczenie, odkształcenie, tempo odkształcenia). Wszystkie wartości otrzymywane są dla składowych radialnej oraz okrężnej/podłużnej.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące oprogramowanie można uzyskać kontaktując się z nami: medical@alstor.com.pl.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.