Stacja echokardiograficzna

Opublikowano 16 kwietnia 2014

Wykorzystanie stacji komputerowej TomTec umożliwia przeprowadzanie badań echo jako rutynowej czynności wykonywanej przez wyznaczony personel, a lekarzom specjalistom pozostawienie oceny badania. Taka organizacja pracy daje czas na analizę trudnych przypadków z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. Zwiększa to pewność trafnej diagnozy.

Badania pacjenta mogą zostać zanalizowane bezpośrednio na stacji, wraz z importem pomiarów wykonanych na echokardiografie. Na stacji można także powtórzyć pomiary lub wykonać nowe. Stacja ta posiada wszystkie zaawansowane pomiary kardiologiczne oraz umożliwia jednoczesne porównanie do 10 poprzednich akwizycji z badaniem aktualnym.

W skład echokardiograficznej stacji lekarskiej wchodzą:

  1. Monitor referencyjny EIZO (rekomendowane 2MP)
  2. Medyczna karta graficzna dedykowana przez producenta monitorów, zgodna z warunkami RMZ z 18.02.2011 zał. 1 (standardowo MED-XN31LPB lub MED-XN51LP lub MED-XN71)
  3. Specjalizowany komputer klasy HP Z2
  4. Oprogramowanie TomTec do oceny obrazów echokardiograficznych
  5. Opcjonalnie, zasilacz awaryjny UPS, który gwarantuje nieprzerwaną i bezpieczną pracę na stacji, w sytuacji chwilowych zakłóceń zasilania w energetycznej sieci szpitalnej

Gwarancja na stację diagnostyczną wynosi 3 lat (z wyjątkiem monitorów – 5 lat).

Stawka VAT: 8% – monitor medyczny, 23% – komputer

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące stacji można uzyskać kontaktując się z nami: medical@alstor.com.pl.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.