Ziosoft / Qi Imaging

Opublikowano 17 stycznia 2012

Ziosoft (Qi Imaging) to oprogramowanie do wspierania diagnozy i planowania zabiegów/operacji w skomplikowanych przypadkach klinicznych w kardiologii. Obrazy uzyskane z badania wielofazowego CT lub MRI są przetwarzane i udostępniane jako dynamiczna rekonstrukcja 4D. Lekarz może dzięki niej przeprowadzić komputerową podróż 4D po bijącym sercu chorego.

Widok na wzajemną pracę dwupłatkowej zastawki aortalnej oraz zastawki mitralnej

 

Ocena śluzaka lewego przedsionka w podróży 4D

 

Wykorzystywany przez Ziosoft algorytm PhyZiodynamics to najnowsza technologia w obrazowaniu medycznym. Bezinwazyjne podróżowanie po bijącym sercu wykonywane jest z jakością obrazu HD – jak na filmie. Lekarz może w takiej podróży ocenić przed operacją np. anatomię i pracę zastawek, co znacząco wpływa na analizę przedoperacyjną przypadku, a w konsekwencji na skrócenie czasu samej operacji. Dzięki tej metodzie możliwa jest bezinwazyjna ocena wykonania poprawności zabiegu, gdzie bez ponownego otwierania serca można na przykład ocenić poprawność pracy wszczepionej zastawki.

Ocena pracy sztucznej zastawki mitralnej w podróży 4D – ruch jednego z płatków został zablokowany przez wegetacje

 

Dzięki wyjątkowej (o ponad 40%) redukcji szumów wprowadzonej przez PhyZiodynamics, badania wykonane 64-rzędowym CT czy 1,5T MR uzyskują nową jakość. Obrazy są czytelniejsze i sprawiają wrażenie, jakby były wykonane na sprzęcie o klasę wyższym – dzięki temu możliwa jest ich
wnikliwa analiza. PhyZiodynamics inVivo umożliwia swobodne przemieszczanie się, obroty czy powiększenia obrazów rekonstrukcji 3D/4D/5D bez zatrzymywania ruchu zrekonstruowanego
organu.

Ocena struktury rozwarstwienia aorty i położenia odejścia naczynia w podróży 4D

 

Algorytmy Ziosoft, poprzez znaczące polepszenie jakości obrazów, pomagają w podjęciu decyzji o tym, czy zabieg należy wykonać, czy też nie. Po odszumieniu niedoskonałych obrazów, często okazuje się, że pewne miejsca sugerujące wcześniej patologię, w rzeczywistości są artefaktami.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące oprogramowanie można uzyskać kontaktując się z nami: medical@alstor.com.pl.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.