Promocja – Monitory EIZO ColorEdge z kalibratorem GRATIS

Każdy, kto w okresie promocji zakupi od naszego Partnera (lista Partnerów w pkt. 2.2) monitor objęty promocją, otrzyma kalibrator EIZO EX4 ZA DARMO. Promocja dotyczy wybranych monitorów serii ColorEdge CS.

 

REGULAMIN PROMOCJI

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizatorem Promocji „Monitory EIZO ColorEdge z kalibratorem GRATIS” jest firma Alstor Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym i jedynym dystrybutorem produktów marki EIZO na Polskę.
  2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.
 2. Zasady Promocji
  1. Niniejsza Promocja umożliwia jej uczestnikom odbiór kalibratora EIZO EX4 pod warunkiem zakupu monitora objętego promocją: EIZO ColorEdge CS2740, CS2731, CS2410, CS2400S-LE, CS2400R.
  2. Promocja dotyczy zakupów u Partnerów Handlowych Alstor: Cyfrowe.pl, Fotoforma, Graficzne.pl, IT Media, Notopstryk, X-Kom.
  3. Promocja trwa od 6 października do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
  4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, wysyłając wiadomość na e-mail Organizatora.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. Wenecka 12.
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp. z o.o. dostępna pod adresem https://www.eizo.pl/polityka-prywatnosci/, określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.
© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.