Promocja letnia – EIZO FlexScan EV2795 w cenie specjalnej!

W okresie 20 lipca – 3 sierpnia 2022 każdy kto zakupi monitor EV2795 od jednego z naszych partnerów, otrzyma specjalną cenę na ten model.

 

REGULAMIN PROMOCJI

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizatorem Promocji „Promocja letnia – EIZO FlexScan EV2795 w cenie specjalnej!” jest firma Alstor Sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym i jedynym dystrybutorem produktów marki EIZO na Polskę.
  2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.
 2. Zasady Promocji
  1. Niniejsza Promocja umożliwia jej uczestnikom monitora EIZO FlexScan EV2795 w kolorze czarnym w cenie 3.299,- PLN brutto.
  2. Promocja dotyczy zakupów u Partnerów Handlowych Alstor.
  3. Promocja trwa od 20 lipca do 2 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.
  4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, wysyłając wiadomość na e-mail Organizatora.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. Wenecka 12.
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp. z o.o. dostępna pod adresem https://www.eizo.pl/polityka-prywatnosci/, określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.
© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.