Promocja EIZO „Zmień swój punkt widzenia”

W dniach od 16 października do 30 listopada 2023 r. dwa modele 4K EIZO będzie można zakupić w cenach promocyjnych. Produkty oferowane w cenach promocyjnych można nabyć u Partnerów Alstor. 

REGULAMIN PROMOCJI

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Promocja EIZO – „Zmień swój punkt widzenia” jest firma Alstor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki EIZO na Polskę.
 2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.

Zasady Promocji
Niniejsza Promocja umożliwia jej uczestnikom zakup jednego z poniższych produktów w cenie promocyjnej:

  • EIZO EV2785 – 3.199 zł brutto
  • EIZO EV3285 – 4.399 zł brutto

Zakup powyższych produktów możliwy jest u wybranych Partnerów Handlowych Alstor.

Promocja ważna jest tylko do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Promocja nie łączy się z innymi ofertami.

Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, wysyłając wiadomość na e-mail Organizatora.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. Wenecka 12.
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp. z o.o. dostępna pod adresem https://www.eizo.pl/polityka-prywatnosci/, określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.
© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.