TomTec (Echo)

Opublikowano 18 stycznia 2012

Uporządkowane gromadzenie i przechowywanie badań echo pochodzących z dowolnych aparatów

Stacja komputerowa wyposażona w oprogramowanie firmy TomTec oferuje praktyczną i wygodną w obsłudze bazę badań z echa serca. Badania pobieranie są na stację automatycznie ze wszystkich podłączonych echokardiografów i mogą zostać ponownie wysłane na dowolny z nich. Stacja wczytuje badania DICOM pochodzące z aparatów dowolnego producenta, zarówno 2D jak i 3D/4D echo.

Baza TomTec pozwala na szybkie i proste odnalezienie zarchiwizowanego badania. Wśród kryteriów wyszukiwania znajdują się m.in. nazwisko pacjenta, data wykonania badania, komentarz lekarza, nazwisko lekarza, rodzaj diagnozy i wiele innych parametrów.

Ciekawe przypadki kliniczne i poprzednie badania pacjenta mogą zostać zanalizowane bezpośrednio na stacji, wraz z importem pomiarów wykonanych na echokardiografie. Na stacji można także powtórzyć  uprzednio wyliczone pomiary lub wykonać nowe. TomTec posiada wszystkie zaawansowane pomiary kardiologiczne oraz umożliwia jednoczesne porównanie badania aktualnego z 10 poprzednimi akwizycjami.

Badania pobieranie są na jedną lub więcej stacji automatycznie ze wszystkich podłączonych echokardiografów – stacja wczytuje badania DICOM pochodzące z aparatów dowolnego producenta, zarówno 2D, jak i 3D/4D echo

 

Wykorzystanie stacji komputerowej TomTec umożliwia przeprowadzanie badań na echokardiografie jako rutynowej czynności wykonywanej przez wyznaczony personel, a lekarzom specjalistom pozostawienie oceny badania na komputerze. Taka organizacja pracy daje czas na analizę trudnych przypadków z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. Analiza obrazów echo na komputerze zapewnia większy komfort pracy lekarza specjalisty oraz umożliwia wydajniejsze wykorzystanie echokardiografów przy wykonywaniu badań.

Pojemność stacji może być dobrana w taki sposób, aby archiwum wystarczyło na dowolnie długi okres czasu. Pierwszą opcją jest zastosowanie wewnętrznych dysków twardych w konfiguracji RAID, a drugą wykorzystanie zewnętrznego systemu NAS.

 

Analiza badań echa serca z aparatów dowolnych producentów

TomTec to także oprogramowanie do zaawansowanej analizy wad wrodzonych i nabytych serca na podstawie badań 2D oraz 3D/4D echo. Posiada ono dedykowane moduły do analizy 4D funkcji prawej i lewej komory, a także dynamicznej geometrii zastawki mitralnej. Moduł do oceny dowolnych struktur serca umożliwia natomiast proste i szybkie stworzenie rekonstrukcji 3D/4D interesującej nas struktury za pomocą postawienia zaledwie dwóch punktów referencyjnych na obrazie 2D.

TomTec - Echo (MV)

Pomiary dynamiczne geometrii zastawki mitralnej dla pierścienia, płatków i koaptacji

 

Specjaliści TomTec opracowali nową metodę pozwalającą na ocenę funkcji prawej komory serca na podstawie badania 3D echo. Standardowe metody 2D echo dają jedynie przybliżone wyniki, ponieważ opierają się na założeniach geometrycznych, które nie w każdym przypadku okazują się trafne. Z tego powodu, wyniki z badań 2D nie są w stanie przekazać w pełni wiarygodnych informacji diagnostycznych. TomTec wykorzystuje natomiast kontury wsierdzia prawej komory w trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach do stworzenia najbliższego rzeczywistości modelu 3D. Zastosowany algorytm włącza do analizy obrazy z wielu faz, dzięki czemu efektem końcowym jest dynamiczny model 4D komory, a także wartości frakcji wyrzutowej czy objętości w czasie całego cyklu pracy serca. Wyniki uzyskane z takiego badania 3D echo za pomocą aplikacji TomTec są zbliżone do tych, które otrzymujemy w badaniu rezonansu magnetycznego, uważanego obecnie za złoty standard w tej dziedzinie.

TomTec - Echo (RV)

Wartości frakcji wyrzutowej EF prawej komory uzyskiwane z badania 3D echo za pomocą aplikacji TomTec są zbliżone do tych, które otrzymuje się w badaniu rezonansu magnetycznego

 

Moduł do oceny funkcji lewej komory w 4D wykorzystuje technikę śledzenia markerów akustycznych w przestrzeni 3D. Uwzględnia dzięki temu regionalne odkształcenia i przemieszczenia (3D, okrężne, radialne oraz podłużne). Model 4D komory oparty jest o kontury wsierdzia lewej komory, obejmuje ujście przedsionkowo-komorowe lewe oraz cały cykl pracy serca. Program automatycznie podaje wartości globalnej deformacji skrętnej komory, globalnego odkształcenia podłużnego, EDV, ESV, SV czy frakcji wyrzutowej EF. Powtarzalna i szybka (poniżej 1 minuty) analiza lewej komory u chorych z niewydolnością serca umożliwia integrację z codzienną praktyką, natomiast wyliczenia zaawansowanych parametrów znajdą zastosowanie w działalności naukowej.

Powtarzalna i szybka (poniżej 1 minuty) analiza lewej komory dostarcza wartości globalnej deformacji skrętnej komory, globalnego odkształcenia podłużnego, EDV, ESV, SV czy frakcji wyrzutowej EF

 

TomTec, jako jedyne na świecie oprogramowanie dla echa serca, jest niezależne od producenta echokardiografu. Oznacza to, że do komputera z oprogramowaniem TomTec możemy podłączyć wszystkie aparaty w zakładzie, co może znacznie ułatwić cały proces opisu badań.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące oprogramowanie można uzyskać kontaktując się z nami: medical@alstor.com.pl.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.