QCT PRO – oprogramowanie do oceny gęstości kości w istocie gąbczastej z obrazów CT

Oprogramowanie QCT Pro firmy Mindways CT korzysta ze standardowych danych badania 3D z tomografii komputerowej. Pozwala na określanie obszaru zainteresowania ROI dla istoty gąbczastej, oddzielonej na obrazie 3D od istoty zbitej.

Pomiar gęstości kości ma podstawowe znaczenie w ocenie ryzyka jej złamań czy możliwości wszczepień endoprotez. Badania naukowe wykazały, że standardowe metody DEXA pomiaru mineralnej gęstości kości (BMD) nie sprawdzają się. Stwierdzono, że od 55% do 90% złamań wynikających z osteoporozy ma miejsce u chorych, u których osteoporoza nie byłaby wykryta przy pomocy badania DEXA*. Co więcej, ponad 60% złamań biodra u kobiet o średnim wieku 65 lat, nastąpiło w ciągu pierwszego roku od postawienia diagnozy, że ich gęstość kości jest w normie lub co najwyżej w zakresie osteopenii**.

Stone, K.L. et al. 2003. BMD at multiple sites and risk of fracture of multiple types: Long-term results from the study of osteoporotic fractures. Journal of Bone and Mineral Research, 18(11):1947-1954

** Siris, E.S. et al. 2001. Identification and fracture outcomes of undiagnosed low bone mineral density in postmenopausal women: results from the National Osteoporosis Risk Assessment. JAMA, 286(22):2815-2822

Pomiar gęstości kości dla szyjki kości udowej w programie QCT Pro

 

Oprogramowanie QCT Pro firmy Mindways CT korzysta ze standardowych danych badania 3D z tomografii komputerowej. Pozwala na określanie obszaru zainteresowania ROI dla istoty gąbczastej, oddzielonej na obrazie 3D od istoty zbitej. Dzięki temu, omijane są takie przeszkody dla dokładnego pomiaru, jak:

  • nakładanie się na obrazie 2D mineralnie gęstej istoty zbitej na metabolicznie aktywną istotę gąbczastą
  • zakłamania w pomiarze gęstości pochodzące od zwapnień w ścianie aorty, złamań i deformacji kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów czy otyłości.

Określanie obszaru zainteresowania ROI dla istoty gąbczastej, oddzielonej na obrazie 3D od istoty zbitej – szczególnie istotne przy schorzeniach i deformacjach kości

 

Dzięki wiarygodnemu pomiarowi gęstości kości, szpital zmniejsza liczbę niepotrzebnych hospitalizacji z powodu złamań kości, których można było by uniknąć, gdyby ryzyko złamania zostało wcześniej trafnie ocenione.

Oprogramowanie pozwala na wczytanie także i tych obrazów, przy akwizycji których nie zastosowano fantomu kalibracyjnego. Umożliwia to pomiar gęstości kości na wykonanym wcześniej badaniu CT jamy brzusznej czy miednicy, nawet jeśli nie był on jeszcze wtedy planowany.

QCT Pro umożliwia połączenie kolonografii i densytometrii w jednym badaniu CT. Gęstość kości mierzy się bowiem zazwyczaj u pacjentów po 50-tym roku życia, czyli będących w tym samym wieku, co pacjenci kierowani na badanie pod kątem wystąpienia raka jelita grubego. Pacjent nie musi być dzięki temu wystawiany dwukrotnie na działanie szkodliwego promieniowania, a szpital przeprowadza oba badania za jednym razem.

Wykorzystanie wykonanych wcześniej badań CT jamy brzusznej czy miednicy do pomiaru gęstości kości, nawet jeśli nie był on jeszcze wtedy planowany

 

U pacjentów onkologicznych poddawanych terapii hormonalnej zmniejsza się gęstość kości w obszarze metabolicznie aktywnej istoty gąbczastej. QCT Pro umożliwia wczesne wykrycie tych zmian. Zapobiega się w ten sposób dodatkowym hospitalizacjom, tym razem wynikającym ze złamań kości o podłożu osteoporotycznym.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące oprogramowanie można uzyskać kontaktując się z nami: medical@alstor.com.pl.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.