IQ-VIEW PRO MAMMO – stacja do odczytu badań mammograficznych

IQ-VIEW PRO MAMMO zostało zaprojektowane, aby zapewnić lekarzom realne wsparcie w szybkiej ocenie badania piersi. Oferuje narzędzia pomocne wykrywaniu diagnostycznie istotnych, asymetrycznych zmian w tkance, w rejonach o największym prawdopodobieństwie ich wystąpienia. Umożliwia jednoczesną ocenę i porównanie badań z kilku modalności (mammografia, tomosynteza, USG, CT, MRI) różnych producentów z ich normalizacją.

iQ MAMMO to  moduł oprogramowania iQ-VIEW PRO – stanowi unikalne rozwiązanie do odczytu badań mammograficznych. Dzięki niemu lekarz nie musi przełączać się między różnymi stacjami roboczymi, aby oglądać obrazy z badań takich jak mammografia, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy tomosynteza piersi (BTO).

Interpretując dane DICOM, moduł iQ-MAMMO automatycznie wybiera odpowiedni układ obrazu, optymalnie wyświetlając bieżące i starsze badania bez względu na producenta i model sprzętu użytego do ich wykonania. Ponadto narzędzie Hanging Protocol Manager pozwala umieścić badania USG, rezonansu lub TK obok mammografii.

Linie odniesienia między projekcją kranio-kaudalną (CC) i skośną przyśrodkowo-boczną (MLO) ułatwiają zlokalizowanie podejrzanych zmian na obrazie. Z kolei obszary odniesienia między obrazami mammograficznymi i USG umiejscawiają zmiany w prawdopodobnym regionie. Możliwe są również pomiar odległości od sutka.

Obrazy, serie i badania DICOM można eksportować do różnych formatów jako nieruchome obrazy lub pliki wideo, nagrywając je na płyty, tworząc projekty na pendrive’ach, a nawet wysyłając współpracownikom zaszyfrowane emaile DICOM.

Moduł iQ-VIEW PRO MAMMO można wygodnie zintegrować z dowolnym systemem HIS, RIS, EMR (elektronicznej dokumentacji medycznej) lub obrazowania.

Ponadto moduł iQ MAMMO TOMO zapewnia najszybsze odtwarzanie badań tomosyntezy piersi na rynku, wyświetlając do 20 klatek na sekundę na ekranie 2×5 MP. Oferuje również projekcje maksymalnej intensywności o różnej grubości dla wybranego badania tomosyntezy.

 

 

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.