iCAD – zaawansowane wspomaganie diagnozy lekarza z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji – wspomaganie oprogramowania Three Palm Software

ProFound AI ™ to najnowszy algorytm sztucznej inteligencji opracowany przez firmę iCAD przy wykorzystaniu technologii głębokiego uczenia, wykorzystywany w procesie wspomagania diagnozy zarówno w badaniach tomosyntezy jak i 2D.

W obecnej diagnostyce związanej z mammografią następuje szybki rozwój najnowszych technologii obrazowania i algorytmów uczących się, tak aby wspomagać lekarza w procesie oceny badania.

Obecne na rynku standardowe moduły CAD nie do końca spełniły pokładanej nadziei, nowy kierunek rozwoju to systemy AI(Artificial Inteligent).

ProFound AI ™ to najnowszy algorytm sztucznej inteligencji opracowany przez firmę iCAD przy wykorzystaniu technologii głębokiego uczenia, wykorzystywany w procesie wspomagania diagnozy zarówno w badaniach tomosyntezy jak i 2D.

ProFound AI™ rewolucjonizuje sposób odczytu cyfrowych badań piersi, wychodząc naprzeciw potrzebom radiologów. Jest to rozwiązanie, które szybko i dokładnie analizuje każdy obraz tomosyntezy z osobna oraz 2D, aby z niezwykłą precyzją identyfikować złośliwe zagęszczenia tkanki miękkiej i zwapnienia.

ProFound AI™ bazuje na najnowocześniejszej technologii uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji (AI), ułatwiając radiologom odczyt badań mammograficznych poprzez:

  • Zwiększenie wskaźnika wykrywalności nowotworu
  • Zmniejszenie liczby fałszywie dodatnich wyników badań
  • Skrócenie czasu odczytu badań

Algorytm wykrywa gęstość tkanek miękkich (masy, zniekształcenia architektoniczne i asymetrie) oraz

mikrozwapnienia we wszystkich warstwach DBT (ryc. 1 i 2). Podejrzane obszary, które zostały wykryte przez system AI zostają oznaczone i określony poziom prawdopodobieństwa złośliwości zmiany co pomaga radiologom w identyfikacji i ocenie gęstości tkanek miękkich i zwapnień, które mogą zostać potwierdzone lub odrzucone przez lekarza opisującego.

Dodanie badań tomosyntezy do pełnej mammografii cyfrowej (FFDM) niewątpliwie poprawia wydajność radiologa przez zwiększenie częstości wykrywania raka i obniżenie częstości przywoływania pacjenta, jednocześnie zwiększa czas poświęcony na czytanie badania prawie dwukrotnie w porównaniu do samego 2D.

ProFound AI został zaprojektowany przede wszystkim do poprawy wydajności klinicznej radiologa, jednocześnie znacznie skracając czas czytania.

Korzyści kliniczne

  • Czułość większa o 8,0%
  • Dokładność większa o 6,9%
  • Liczba fałszywie dodatnich wyników mniejsza o 7,2%

Korzyści proceduralne

  • Czas odczytu badań krótszy o 52,7%
  • Wskaźnik pewności ułatwia podejmowanie decyzji i identyfikowanie priorytetowych przypadków

Wskaźnik pewności i ocena badania

Algorytm ProFound AI™ identyfikuje złośliwe zagęszczenia tkanek miękkich oraz zwapnienia. Do każdej rozpoznanej struktury przypisywany jest wskaźnik pewności, a do każdego badania całościowa ocena. Obie wartości, wyrażone w procentach od 0 do 100%, obliczane są przez algorytm ProFound AI™ i odzwierciedlają stopień pewności – innymi słowy, pozwalają oszacować prawdopodobieństwo, że dana struktura lub cały przypadek rzeczywiście stanowi nowotwór złośliwy. Im wyższy jest podany procent, tym większa pewność, że algorytm zidentyfikował prawdziwy nowotwór. Na potrzeby wyliczeń zakłada się, że nowotwór występuje u 50% populacji, a podane wartości należy

interpretować jako prawdopodobieństwo prawidłowego zidentyfikowania nowotworu złośliwego u populacji składającej się w 50% ze zdrowych osób i w 50% z osób chorych na raka. Wskaźnik pewności oraz ocena badania służą jako wytyczne dla radiologa, ułatwiając proces diagnostyki.

 

Wskaźnik pewności

Algorytm ProFound AI™ przypisuje każdej

rozpoznanej strukturze wskaźnik pewności

wskazujący, jak wysoki jest stopień

pewności, że struktura ta jest złośliwa.

 

 

Ocena badania

Algorytm ProFound AI™ przypisuje każdemu

badaniu ocenę wskazującą, jak wysoki jest stopień

pewności, że przypadek jest złośliwy. Ocenę

otrzymują wszystkie badania, także te, w których

algorytm nie rozpoznał żadnych niepokojących

struktur.

© Alstor sp. z o.o. 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.