Promocja Alstor – Kalendarz Adwentowy

W grudniu Partnerzy Alstor będą mogli zakupić wybrane produkty z oferty ALSTOR w cenach promocyjnych. Każdego dnia – do 24 grudnia włącznie będziemy publikować informacje o produktach w promocji.

REGULAMIN PROMOCJI

 1. Postanowienia Ogólne
 • Organizatorem Promocji „Promocja Alstor – Kalendarz Adwentowy” jest firma Alstor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym dystrybutorem produktów marki EIZO, Wacom, Datacolor, Nanoleaf, Eve, Backbone, Zens, Satechi, Mophie, Whoosh na Polskę
 • Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.
 1. Zasady Promocji
 • Niniejsza Promocja umożliwia jej uczestnikom zakup produktów z oferty Alstor w cenie promocyjnej w okresie od 1 do 27 grudnia 2023 r.
 • W promocji mogą wziąć udział wyłącznie firmy, będące Partnerami Handlowymi Alstor.
 • Codziennie na stronie z Kalendarzem Adwentowym Alstor publikowana będzie informacja o aktualnej ofercie dnia.
 • Informacje o ofercie dnia wysyłane będą również drogą elektroniczną (do osób / firm, które zadeklarowały chęć otrzymywania informacji marketingowych w formie elektronicznych newsletterów).
 • Promocja dotycząca danego produktu ważna jest tylko i wyłącznie w dniu, w którym zostanie ogłoszona, za wyjątkiem promocji weekendowych, które można będzie zrealizować w następny dzień roboczy.
 • Nie ma ograniczeń co do ilości zamawianych produktów danego dnia, lecz oferta ważna jest do wyczerpania zapasów magazynowych.
 • Podane ceny, to ceny netto.
 1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, wysyłając wiadomość na e-mail Organizatora.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, Warszawa, ul. Wenecka 12.
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp. z o.o. dostępna pod adresem https://www.eizo.pl/polityka-prywatnosci/, określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.
© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.