Systemy Infortrend ESVA F75 i EonStor DS 3000 optymalizowane dla VDI

Opublikowano 9 stycznia 2014

404Firma Infortrend prowadzi działania badawcze, których celem jest zwiększenie wydajności dla zastosowań wirtualizacyjnych swoich produktów. Najnowsze modele macierzy z serii EonStor DS odznaczają się dużą mocą obliczeniową i skalowalnością oraz posiadają funkcje ochrony danych wymagane w prostych, lecz efektywnych wdrożeniach virtual desktop infrastructure (VDI). Ich konstrukcja jest w stanie sprostać przeciążeniom występującym w okresach największego ruchu w sieci, mierzonego w ilości operacji I/O, a wielokierunkowa skalowalność umożliwia rozszerzenie wirtualnych sieci zgodnie z oczekiwaniami klientów.

VDI to obecnie jedna z najbardziej użytecznych metodologii wirtualizacji. Wirtualne pulpity redukują koszty TCO w porównaniu do rozwiązań z maszynami fizycznymi. Wstępne koszty zakupu i eksploatacji są bliskie zeru, dodatkowo użytkownicy nie są przywiązani do określonej fizycznej lokalizacji, co pozwala na pracę zdalną. Wirtualne pulpity wspierają skonsolidowane zarządzanie i można je dużo łatwiej kontrolować, ponieważ system MIS (Management Information System) może nadzorować je zdalnie, bez fizycznego dostępu do sprzętu. Z podobnych powodów wirtualne pulpity oferują zwiększone bezpieczeństwo w porównaniu do urządzeń fizycznych, nie posiadając rozwiązań sprzętowych, które mogą być obiektem ataków zewnętrznych, a scentralizowane zarządzanie sprawia, że monitoring jest bardziej efektywny.

Systemy ESVA F75 i EonStor DS 3000 mają ogromne możliwości w zakresie składowania danych i każdy z nich może obsługiwać do 6000 wirtualnych pulpitów. Odpowiadają potrzebom dużych przedsiębiorstw, ponieważ każdy z wirtualnych pulpitów może pełnić rolę zwykłego komputera PC, włączając indywidualną konfigurację dla poszczególnych użytkowników i możliwość instalacji programów.

Jeśli chodzi o wydajność, rozwiązania Infortrenda są w stanie sprostać wzmożonemu ruchowi w sieci związanemu z uruchamianiem, logowaniem i wylogowywaniem się użytkowników zgodnie z typowym cyklem dni roboczych, co w przypadku nieodpowiedniego sprzętu może prowadzić do awarii.

Systemy Infortrend oferowane wraz z oprogramowaniem View Planner i Iometer pozwalają na osiągnięcie do 180K operacji IOPS w konfiguracji RAID 1 i 55K operacji IOPS w konfiguracji RAID 6. W RAID 1, przy wykorzystaniu dysków SAS o prędkości 15.000 rpm, rzeczywista wartość wykazywana przez narzędzie testowe Iometer VDI to 4K IOPS na system ESVA/EonStor DS i 250 IOPS na dysk, co w zupełności odpowiada potrzebom nasilonego ruchu w godzinach szczytu.

Przyjazny interfejs użytkownika występujący w systemach Infortrend upraszcza tak ważne zadanie, jakim jest VDI sizing (czyli przydzielenie przestrzeni i zasobów sieciowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych) i umożliwia szybkie tworzenie bezpiecznych powiązanych kopii, co z kolei pozwala na tworzenie statycznych obrazów kopii zapasowych nadrzędnych wirtualnych pulpitów, które pozostaną niezmienione, mimo zmian dokonanych w danych źródłowych, co jest bardzo przydatne dla celów archiwizacji.

Więcej informacji na temat systemów RAID Infortrend znaleźć można na naszej stronie internetowej.

© Alstor sp.j. 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.