FUJIFILM Ultrium LTO-7 w Alstor

Opublikowano 2 grudnia 2015

Firma Fujifilm wprowadza kolejną generację taśm wysokiej pojemności wyprodukowanych w technologii BaFe (Ferrytu Baru) o pojemności zapisu 15.0 TB i prędkości transferu 750 MB/sek. dla skompresowanych danych.

Już wkrótce w Alstor do nabycia będą taśmy nowej generacji LTO Ultrium 7 (LTO7) firmy Fujifilm, które pozwolą na backup i archiwizację dużych ilości danych zapewniając przy tym wysoką prędkość transferu aż do 750 MB/sek. (300 MB/sek. dla nieskompresowanych danych) przy pojemności zapisu wynoszącej 15.0 TB (6.0 TB dla nieskompresowanych danych).

Stały postęp technologiczny sprawia, że ilość danych generowanych na całym świecie stale rośnie. Rozwój ten obejmuje wzrost ilości danych, jaki nastąpił wraz z pojawieniem się materiałów wideo wysokiej rozdzielczości w standardzie 4K i 8K; rozpowszechnienie się użycia superkomputerów w badaniach naukowych, analizach genetycznych czy przy opracowywaniu leków; a także postęp, jaki obserwujemy w dziedzinie „Internetu rzeczy” (IoT-Internet of Things). Jednocześnie „zimne dane” czy też dane, do których rzadko uzyskiwano dostęp w miarę upływu czasu, stanowią, według szacunków, ponad 80% wszystkich danych.

Wraz z gwałtownym wzrostem wykorzystania dużych zbiorów danych (big data), rośnie także potrzeba niezawodnych i efektywnych kosztowo rozwiązań do przechowywania i zabezpieczenia tych danych do wykorzystania w przyszłości. Użycie nośników taśmowych zyskuje na popularności zwłaszcza w dużych centrach danych. Sprzyja temu pojemność zapisu taśm, łatwość ich przenoszenia, ekonomiczność energetyczna, ogólne koszty posiadania takich rozwiązań oraz charakterystyka odpowiednia do długoterminowego przechowywania danych. Szacuje się, że zapotrzebowanie na taśmy magnetyczne będzie nadal wzrastać.

Magnetyczne cząsteczki BaFe (Ferrytu Baru) oferują wyjątkową jakość i sprawność zapisu/odczytu i są odpowiednie do długofalowego przechowywania danych. Wysoka koercyjność, wysoki współczynnik sygnału do szumu oraz doskonała charakterystyka częstotliwościowa sprawiają, że cząsteczki magnetyczne BaFe stały się podstawą doskonałej technologii umożliwiającej dalsze zwiększenie pojemności taśm magnetycznych. Wykorzystując wieloletnie inwestycje w badania i rozwój oraz swą wiedzę Fujifilm w 2011 jako pierwsza firma na świecie wprowadziła do handlu taśmy magnetyczne do systemów klasy Enterprise oparte o cząsteczki magnetyczne BaFe (Ferrytu Baru). W roku 2012 Fujifilm wprowadziło kasety LTO Ultrium 6, które również wykorzystywały cząsteczki BaFe. Przewidując ograniczenia w uzyskiwaniu wyższych pojemności, w oparciu o dominującą w tamtym czasie, choć już przestarzałą, technologię cząsteczek metalu, Fujifilm dość wcześnie wprowadziło do rozwiązań komercyjnych taśmy oparte o cząsteczki BaFe, co zapewniło firmie czołową pozycję na rynku.
Opracowane przez Fujifilm taśmy oparte na technologii magnetycznych cząsteczek BaFe, charakteryzują się stabilnością i doskonałą sprawnością działania, niezależnie od napędów, w jakich są stosowane, i co istotne oferują wyjątkową jakość.

Wraz z LTO-7, Fujifilm rozwinęło w jeszcze doskonalszym stopniu swoją technologię magnetycznych cząsteczek BaFe oraz technologię “NANOCUBIC*2” zwiększając pojemność zapisu o około 2.4-raza względem wersji LTO6. Obecnie, na taśmach nowej generacji można zapisać 15.0 TB skompresowanych danych. Również transfer danych jest około 1.9 -raza szybszy osiągając 750 MB/sek. przy skompresowanych danych. W porównaniu z LTO5, pojemności i transfer taśm LTO6 zwiększył się odpowiednio o 1.7 i 1.1-raza. Należy tu podkreślić, że przy przejściu od LTO6 do LTO7 wzrost sprawności działania jest znacznie większy. W celu powiększenia pojemności zapisu swoich produktów Fujifilm uzyskało niezwykle precyzyjną dyspersję cząsteczek magnetycznych, co pozwoliło na stosowanie cieńszej warstwy magnetycznej i zredukowało drobne defekty obniżające współczynnik błędów. W ten sposób, Fujifilm pomyślnie wdrożyło większą gęstość zapisu, która jest obecnie dwukrotnie wyższa w porównaniu do generacji LTO6. Ponadto, odpowiedni dobór materiału pozwolił zwiększyć niezawodność, trwałość i sprawność śledzenia danych. Co więcej, opracowana przez Fujifilm technologia cząsteczek magnetycznych BaFe (Ferrytu Baru) zapewnia niski poziom zmienności właściwości magnetycznych i oferuje większą stabilność i możliwość niezawodnego przechowywania danych przez okres ponad trzydziestu lat, co zweryfikowały specjalne procedury testowe.

*1 Linear Tape-Open, LTO, logotyp LTO logo, Ultrium oraz logotyp Ultrium są zarejestrowanymi znakami handlowymi Hewlett Packard Enterprise, IBM oraz Quantum w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
*2 Własna, opracowana przez Fujifilm technologia powlekania taśmy magnetycznej ultra cienką warstwą pozwala
na uzyskane wysokiej gęstośći i wysokiej pojemności zapisu na taśmie magnetycznej; obejmuje ona takie
rozwiązania jak technologię nano-cząsteczek umożliwiającą mikronizację cząsteczek magnetycznych,
technologię nano-powlekania oraz technologię nano-dyspersji, która zapewnia jednolitą dyspersję i równomierne
ułożenie mikronowych cząsteczek magnetycznych.
*3 Stan na 18 listopada, 2015; dane opracowane przez Fujifilm.
*4 Udział producenta; dane opracowane przez Fujifilm.

I

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.