Avocent Universal Management Gateway Appliance już dostępny

Opublikowano 12 grudnia 2011

Columbus, Ohio [12 grudnia, 2011 r.] — Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson (NYSE:EMR) oraz światowy lider w dziedzinie maksymalizacji dostępności, pojemności i wydajności krytycznej infrastruktury, przedstawił dzisiaj rozwiązanie Avocent Universal Management Gateway — pierwsze urządzenie do obsługi centrum danych, które zapewnia realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie, kontrolę dostępu i sterowania w systemach IT i systemach automatyki. Urządzenie Avocent Universal Management Gateway to integralna część platformy Trellis™. Jest to łącze między oprogramowaniem zarządzającym a systemami IT i automatyki w centrum danych, które przetwarza dane w czasie rzeczywistym. W połączeniu z oprogramowaniem do zarządzania infrastrukturą centrum danych, to wielofunkcyjne urządzenie posiada wszechstronne funkcje zarządzania infrastrukturą centrum danych w czasie rzeczywistym, oferując jedyne i pierwsze rozwiązanie branżowe do zarządzania procesorami usług wbudowanych w niejednorodnych środowiskach serwerowych.

Gwarantując specjalistom do spraw centrum danych niezrównane możliwości analizy i sterowania, platforma Trellis™ umożliwia podejmowanie lepszych i szybszych decyzji pozwalających maksymalizować dostępność, wydajność i pojemność centrum danych.

„Urządzenie Avocent Universal Management Gateway łączy nową, rewolucyjną platformę Trellis™, zaprojektowaną w celu gromadzenia i monitorowania danych w czasie rzeczywistym, z naszymi najlepszymi w branży technologiami zarządzania infrastrukturą IT (KVM przez IP, konsola szeregowa oraz zarządzanie procesorem usług), gwarantując bardziej wydajne i wszechstronne zarządzanie infrastrukturą centrum danych”. — mówi Steve Hassell, prezes Avocent, spółki z grupy Emerson Network Power.  „Nie tylko umożliwia klientom zarządzanie procesorami usług wbudowanych z dowolnego serwera centrum danych, bez konieczności nabywania dodatkowego oprogramowania, lecz również integruje możliwości dostarczane zwykle przez wiele różnych urządzeń IT i automatyki w jednym produkcie  wysokości 1U, który gwarantuje czterokrotnie więcej funkcji przy rozmiarze mniejszym o 75% oraz pozwala zyskać nawet do 50% więcej miejsca w systemie”.

Dostępne od lutego 2012 r. urządzenie Avocent Universal Management Gateway to zaawansowane i skalowalne rozwiązanie rozmiaru 1U, które może gromadzić w czasie rzeczywistym dane pochodzące z tysiąca urządzeń i czujników zainstalowanych w systemach IT i automatyki. Urządzenie Avocent Universal Management Gateway wydajnie i inteligentnie przechowuje, przetwarza i tłumaczy duże objętości danych, które są generowane w czasie rzeczywistym przez te systemy, zapewniając szybką i skuteczną identyfikację, przekazywanie i rozwiązywanie problemów. Avocent Universal Management Gateway zapewnia również zdalnych dostęp do systemów centrum danych, które mają kluczowe znaczenie w kontekście rozwiązań DCIM oraz umożliwia sterowanie nimi.

„Coraz więcej organizacji próbuje wyeliminować problemy związane z niezależnym zarządzaniem systemami IT i systemami automatyki” — wyjaśnia David Cappuccio, wiceprezes i szef ds. badań w dziale infrastruktury w firmie Gartner. „Rozwiązania DCIM integrujące systemy IT i systemy automatyki w jedną platformę zarządzania są kluczowe w kontekście przyszłej optymalizacji wydajności centrum danych”.

Oprogramowanie Avocent DSView 4, które zaprezentowano również dzisiaj, to pierwsze oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum danych wykorzystujące urządzenie Avocent Universal Management Gateway do zapewniania całodobowej i scentralizowanej usługi zarządzania centrum danych. To połączenie sprzętu i oprogramowania gwarantuje administratorom centrum danych zdalny dostęp do urządzeń oraz możliwość ich monitorowania oraz sterowania nimi w niejednorodnych środowiskach i różnorodnych lokalizacjach. Oprogramowanie Avocent DSView 4 oferuje również nowe funkcje, w tym obsługę technologii HyperV i FIPS 140-2 oraz dodatkowo obsługę bazy danych o otwartej architekturze, co umożliwia administratorom projektowanie niestandardowych raportów oraz używanie systemów raportowania innych firm.

Aby dowiedzieć się więcej na temat urządzenia Avocent Universal Management Gateway, oprogramowania Avocent DSView 4, platformy Trellis™ lub rozwiązań i strategii DCIM firmy Emerson Network Power, odwiedź witrynę www.EmersonNetworkPower.com/DCIM

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.