Alstor Sp.j. przekazuje część biznesu nowo powołanej spółce Alstor SDS Sp. z o.o

Opublikowano 8 kwietnia 2019

W dniu 1 kwietnia 2019 r. decyzją Zarządu Spółka Alstor Sp.j. przekazała część swojego biznesu powołanej pod koniec ubiegłego roku Spółce Alstor SDS Sp. z o.o.

Alstor Sp.j. będzie kontynuować swoją działalność w oparciu o trzy główne filary – jednostki biznesowe, które dystrybuować będą rozwiązania medyczne, produkty konsumenckie i rozwiązania obrazowania. Te ostatnie kierowane są głównie do zastosowań specjalistycznych: w fotografii, grafice, medycynie, monitoringu oraz na inne rynki wertykalne, dla których ofertę EIZO rozwinęło w przeciągu ostatnich pięciu lat.  Wymienione linie produktów łącznie stanowią ponad 70% dotychczasowego obrotu Alstor. Z kolei Spółka Alstor SDS Sp. z o.o. oferować będzie rozwiązania dotyczące przetwarzania dokumentów (DMS), szeroko pojętej infrastruktury IT i Data Center oraz sieci informatycznych.

Jak powiedział Adam Zwierzynski, CEO Alstor: „Przekazanie części naszego biznesu usprawni naszą pracę, jednocześnie nie spowoduje spadku obrotów. Według planów, a dotychczasowy poziom realizacji wskazuje na to, że są to plany realne, obrót za rok 2019 przekroczy wynik, który uzyskaliśmy w roku ubiegłym.”

Właścicielami spółki Alstor Sp.j. pozostają Adam Zwierzynski i Jan Siwek. Dotychczasowi udziałowcy, Tomasz Szukała i Jarosław Kupiec odeszli z firmy i założyli własną spółkę Alstor SDS Sp. z o.o., która przejmie część dotychczasowych zobowiązań stanowiących kontynuację działalności w zakresie rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Spółka Alstor sp.j nadal oferuje swoim partnerom produkty w  zakresie dystrybucji, poprzez swoje jednostki biznesowe. A wyodrębnienie spółki Alstor SDS pozwoli na podwyższenie jakości współpracy pomiędzy partnerami handlowymi obu spółek oraz  pracownikami, ułatwienie przepływu informacji, a także podniesienie jakości oferowanych usług.

„Podział ten był konsekwencją naturalnych zmian, które nastąpiły w efekcie dywersyfikacji oferty i utworzenia specjalizowanych departamentów obsługujących klientów z różnych rynków. Jako specjalizowany dystrybutor VAD zawsze dokładaliśmy szczególnych starań, aby zapewnić naszym klientom właściwy poziom obsługi. Z kolei nasi dostawcy otrzymywali od nas pełne wsparcie, obejmujące nie tylko sprzedaż, ale również aktywną promocję swoich produktów na rynku polskim. Przy dużej ilości i różnorodności oferowanych przez Alstor rozwiązań sprostanie oczekiwaniom klientów i Partnerów handlowych stało się trudne. Decyzja o podziale zobowiązań z pewnością poprawi funkcjonowanie i efektywność obu firm.” – dodaje Adam Zwierzynski

Wszelkie pytania należy kierować do Karoliny Trojanowskiej, pod adresem: k.trojanowska@alstor.com.pl

© Alstor sp.j. 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.