Day 11

Opublikowano 11 grudnia 2022

Day 11

In the song Jingle Bells, what kind of a sleigh is mentioned?

A one-horse open sleigh
A two-horse open sleigh
© Alstor sp. z o.o. 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.