BridgeHead

Opublikowano 27 stycznia 2014

Wydatki na pamięć masową w działach IT szpitali sięgają w chwili obecnej już 30% całości ich budżetu. Rzeczą bardzo istotną staje się więc zmniejszenie kosztów pamięci masowej przy zapewnieniu tego samego poziomu bezpieczeństwa danych oraz usług dla całej jednostki medycznej.

 

Rozwiązanie zarządzania informacją medyczną HDM (Healthcare Data Management) firmy BridgeHead rozwiązuje te problemy. Podstawą HDM jest wspólna platforma zawierająca funkcjonalności, które w połączeniu z agentami transformują i przenoszą dane na docelowe urządzenia przechowywania. Zapotrzebowanie na pojemność pamięci masowej zmniejszane jest dzięki technologiom takim, jak kompresja i deduplikacja. Dzięki szyfrowaniu zachowana jest poufność dostępu do informacji. Dane mogą być zapisywane na dyskach, w chmurze, na taśmie, na urządzeniach VTL, dostarczanych przez dowolnych producentów. Podstawą zarządzania danych w systemie są 2 zasadnicze funkcjonalności: archiwizacja i backup.

 

Ilość danych dostarczanych przez obrazy w standardzie DICOM z systemów PACS rośnie w tempie wykładniczym i stanowi dla szpitali największe wyzwanie, dotyczące wielkości i ochrony pojemności pamięci masowej. Archiwizacja BridgeHead tworzy scentralizowany system przechowywania danych DICOM, niezależnie od producenta sprzętu (Vendor Neutral Archive).

 

W typowych rozwiązaniach archiwizacja współpracuje z kilkoma różnymi systemami PACS jednocześnie. Możliwa jest dowolna wymiana danych DICOM pomiędzy istniejącymi systemami PACS oraz możliwość eksportu jako neutralnego zbioru DICOM na zewnątrz, na CD itd.

 

Stworzenie logicznego centralnego archiwum, niezależnego od producentów modalności, w znaczącym stopniu obniża całkowity koszt posiadania i integracji różnych systemów PACS w szpitalu, pozwalając jednocześnie na logiczną segregację zapisywanych danych. Szyfrowanie i indeksowanie danych dają dodatkowe możliwości tworzenia bardziej rozbudowanych archiwów wielu szpitali, pozwalając na połączenie ich w jedną logiczną całość. Bardziej szczegółowa dyskusja rozwiązania wymaga spotkań i wzajemnych konsultacji co do nowej koncepcji archiwów.

© Alstor sp.j. 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.