Nowy system licencjonowania w wersji iQ-VIEW 3.1.101 – aktualizacja krok po kroku

Opublikowano 26 października 2022

Dostępna jest już nowa aktualizacja oprogramowania do diagnostyki obrazowej iQ-VIEW, można ją pobrać ze strony producenta.

Co nowego w iQ-VIEW 3.1.101?

Nowy, niezawodny system licencjonowania

Dzięki nowo wdrożonemu systemowi licencjonowania iQ-LICENSE, unikniemy błędów związanych z licencjonowaniem, m.in. możliwe będzie przywrócenie losowo utraconych licencji. Nowa biblioteka licencji umożliwia centralne zarządzanie licencjami iQ-VIEW na tym samym serwerze iQ-LICENSE, na którym zainstalowane są inne produkty, takie jak iQ-ROUTER, DICOMReader i iQ-ROBOT.

Ograniczona liczba języków interfejsu

Po aktualizacji interfejs dostępny będzie w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. Z czasem zostaną dodane kolejne języki.

Zawsze na czasie

Zastosowano wiele rozwiązań pozwalających na to, by aplikacja była efektywna w świetle zmieniających się wymagań i potrzeb, takich jak nagrywanie różnego rodzaju nośników czy licencjonowanie.

Obsługa różnych klientów poczty e-mail do wysyłania obrazów DICOM

iQ-VIEW/PRO umożliwia teraz korzystanie ze standardowych 32- i 64-bitowych klientów pocztowych, m.in. Outlook (Microsoft 365) i wysyłanie obrazów pocztą elektroniczną z poziomu aplikacji.

Wdrożenie iQ-LITE 3.2

Wraz z aktualizacją iQ-VIEW/PRO dostarczana jest również nowa wersja iQ-LITE 3.2, która nie jest obecnie produktem medycznym.

Uwaga!

Aby zainstalować tę aktualizację, należy aktywować nową licencję. Trzeba o tym pamiętać przed instalacją iQ-VIEW 3.1.101 i postępować w następującej kolejności:

  1. Sprawdź, czy masz zakupiony roczny pakiet serwisowy (Annual Service Package) lub czy nie jest wymagane jego odnowienie.
  2. W przypadku korzystania z licencji pływającej, przed instalacją jakiejkolwiek aktualizacji, należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej Image System.
  3. Zresetuj aktualnie zainstalowaną licencję iQ-VIEW i zapisz plik odinstalowujący.
  4. Następnie zaktualizuj/uaktualnij iQ-VIEW do wersji 3.1.101.
  5. Wyślij informacje o licencji nowej wersji oraz plik dezinstalacji poprzedniej wersji do lokalnego dostawcy – w tym przypadku Alstor.

Należy pamiętać, że bez zresetowania i prawidłowego odinstalowania starej wersji, nie będzie można wystawić nowej licencji. Po aktualizacji nie będzie można dezaktywować poprzedniej licencji.

iQ-VIEW w wersji 3.1.101 jest już dostępna w Centrum pobierania Image System i może być używana zarówno do nowych instalacji, jak i aktualizacji już istniejących. W tym drugim przypadku niezwykle ważne jest postępowanie zgodnie z instrukcjami podanym w Instrukcji aktualizacji iQ-VIEW 3.1.101.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.