Obowiązek informacyjny obowiązujący w sklepie ALLEGRO z art. 13 RODO i z art. 14 RODO

Szanowni Państwo, w związku działaniami zmierzającymi do nawiązania relacji handlowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji nt. przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Kim jesteśmy?

ALSTOR Spółka Jawna  A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą: (03-244) w Warszawie przy, ul. Weneckiej 12 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania w procesach licytacji/sprzedaży oferowanego przez nas asortymentu.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Panem Damianem Dziubą wysyłając maila na adres: rodo@alstor.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy i jej prawidłowego wykonania
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli archiwizacją dokumentacji, itp.

art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli  na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami w związku z transakcjami handlowymi.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

  • podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biuro rachunkowe, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności, a także platforma zakupowa Allegro, banki, ubezpieczyciele, itp. Inne podmioty działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w jego graniach. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń.

Jakie przysługują mi prawa?

Przejrzystej (zrozumiałej komunikacji) z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w tym szczegółowych informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO

  • Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO
  • Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO
  • Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale: nie życzą sobie Państwo ich usunięcia i/lub Administrator nie potrzebuje już tych danych i/lub Państwu są one potrzebne do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podst. z art. 21 RODO, zgodnie z art. 18 RODO
  • Zażądania otrzymania przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu administratorowi danych, czyli realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO (o ile będziemy mieć technicznie taką możliwość)
  • Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zgodnie z art. 21 RODO
  • Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt ze nami, jako administratorem danych osobowych wysyłają maila na adres: rodo@alstor.pl. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień od naszego inspektora ochrony danych, nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam nawiązanie relacji handlowych.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? 

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosujemy także profilowania.

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze: Klient. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG, KRS i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. na portalu ALLEGRO.

© Alstor sp. z o.o. 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, informacje, nazwy lub logo są własnością ich prawnych właścicieli.